Vapepa sukeltajakurssi

04.05.2018 - 06.05.2018 Savonlinna

Sukeltajaliiton Vapepa-valiokunta järjestää Vapepa-sukeltajakurssin Savonlinnassa. Kurssin loppuharjoituksena toteutetaan iso yhteistoimintaharjoitus, jossa mukana on kurssilaisten lisäksi, poliisi, pelastuslaitos, Vapepan Savonlinnan paikallistoimikunnan eri hälytysryhmiä sekä Savonlinnan Järvipelastajat ym. Kurssinjohtajana toimii Vapepa-valiokunnasta Erno Olkkonen. Lisätietoa: erno.olkkonen@sukeltaja.fi tai sami.kuivainen@sukeltaja.fi.

Hyväksytysti läpäistyn kurssin jälkeen osallistujilla on tiedot ja taidot, joita he tarvitsevat toimiakseen sukeltajina Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun erilaisissa sukellustehtävissä.

Kurssin omavastuuhinta 50 eur

 

Pääsyvaatimukset kurssille

 • Oppilaalla on oltava voimassa oleva vähintään Sukeltajaliitto ry:n laitesukelluksen jatkokurssiluokitus tai muun kansainvälisen koulutusjärjestelmän vastaava koulutus.
 • Vähintään 50 kirjattua sukellusta, joiden yhteiskesto on vähintään 25 h ja joista vähintään 10 tuntia 15 metrin syvyyteen ennen kurssin alkua
 • Oppilaan tulee olla täyttänyt 18 vuotta ennen kurssille saapumista.
 • Oppilaalla on oltava voimassa oleva, yleisesti tunnettu perusensiapukoulutus sekä valmiudet happiensiavun antoon.
 • Oppilaalla on oltava voimassa, korkeintaan vuoden vanha lääkärintodistus sukelluskelpoisuudestaan.
 • Oppilaalla on oltava laitesukellustapaturmien ja sukeltajantaudin painekammiohoidot kattava vakuutus
 • Ennakkomateriaalin omatoiminen opiskelu ja lähtötasokokeen hyväksytty suoritus
 • Riittävä yleiskunto Vapepa –tehtävien suorittamiseen

Nimitys Vapepa –sukeltajaksi

 • Kurssin hyväksytysti suorittaneet saavat kurssin hintaan sisältyvän todistuksen kurssin suorittamisesta sekä Vapepa –sukeltajakortin.

Saadakseen Sukeltajaliitto ry:n Vapepa sukeltajaluokituksen oppilaan on:

 • Suoritettava hyväksytysti teoriakoe, jossa 70 % vastuksista on oltava oikein.
 • Suoritettava hyväksytysti avovesiharjoitukset sekä yhteistoimintaharjoitus
 • Oppilaan on oltava Sukeltajaliitto ry:n jäsenenä joko suoraan henkilöjäsenenä tai  Sukeltajaliitto ry:n jäsenseuran kautta.

Vapepa sukeltaja

Vapepa-sukeltajan tulee noudattaa kaikessa toiminnassaan hyväksyttäviä toimintatapoja, lakeja, asetuksia sääntöjä ja määräyksiä. Vapepa-sukeltaja edustaa sekä Vapaaehtoista pelastuspalvelua, Sukeltajaliittoa, että sukellusharrastajia. Vapepa-sukeltajan on toimittavana erityisenä esimerkkinä muille Vapepa-toimijoille ja sukelluksen harrastajille.

Edellä kuvatuilla säännöillä, ohjeilla ja määräyksillä tarkoitetaan sekä Sukeltajaliiton, että Vapepan voimassa olevia sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä.

Vapepa-sukeltajan kortti voidaan peruuttaa valiokunnan toimesta, mikäli hänen toimintansa ei ole hyväksyttävää tai se vaarantaa joko Vapepan, Sukeltajaliiton tai paikallisen Vapepa-järjestön arvoja tai mainetta.

Ilmoittautuminen osoitteesta https://www.sukeltaja.fi/content/fi/11550/4005/413/413.html

Ilmoittaudu mukaan