Vapepa-johtajakoulutus kevät 2022

08.04.2022 - 10.04.2022 klo 11.00 Kuopio

Valtakunnallinen Vapepa-johtajakoulutus järjestetään 8.4.2022 – 10.4.2022 Kuopiossa.

Kurssi alkaa perjantaina puolen päivän aikaan ja päättyy sunnuntaina iltapäivällä.

Pääsyvaatimukset:
Hakijan edellytetään tuntevan hyvin sekä Vapaaehtoisen pelastuspalvelun että pelastustoimintaan osallistuvien viranomaisten toimintaa. Hakijan tulee olla osallistunut aktiivisesti Vapepan toimintaan alueellaan (kokemusta tulee olla etsintä-, ensihuolto- ja viestitoiminnasta – sekä hälytystehtävistä).

Hakijalla tulee olla suoritettuna kaikki Vapepan peruskurssit (ensihuolto-, etsintä-, viesti-, ja pelastuspalvelun peruskurssi) tai vastaavat tiedot ja taidot muuten hankittuna. Kurssiin kuuluu ennakkotehtäviä, jotka tulee palauttaa annettuun päivämäärään mennessä.

Harkinnan varaisesti, jos jokin em. kursseista puuttuu, sen voi suorittaa Vapepa-johtajakoulutuksen jälkeen, jonka jälkeen saa viralliset Vapepa-johtajatunnukset ja -oikeudet. Etusija kurssille valittavista on niillä, joilla peruskurssit on suoritettuna.

Kurssin tavoite:
Osallistuja pystyy kurssin jälkeen toimimaan avustavana Vapepa-johtajana kokeneemman Vapepa-johtajan seurassa. Hän tuntee Vapepa-johtajan roolin, tehtävät, vastuut ja ohjeet sekä johtamisen ja viranomaisyhteistyön perusteet. Kurssin suorittanut on myös innostunut kehittymään Vapepa-johtajana ja haluaa edelleen kehittää alueensa Vapepaa.

Hakeutuminen kurssille:
Täytä oheinen lomake ja lähetä se oman alueesi Punaisen Ristin piiritoimiston valmiuspäällikölle 3.3.2022 mennessä. Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnasta viikolla 10 . Valittujen tulee vielä ilmoittautua koulutukseen erikseen lähetettävän linkin kautta.

Osallistumismaksu:
Kurssin hinta on 75€, matkakulut korvataan omavastuun (40 €) ylittävältä osalta kuitteja vastaan tai omaa autoa käytettäessä 0,22€/km (vapaaehtoisten km-korvaus).
Tarkistakaa oman piirinne valmiuspäälliköltä onko piirin mahdollista tukea koulutukseen hakeutumista osallistumalla kurssikustannusten maksuun.

Lisätietoja koulutuksesta: