VAPEPA Ensihuollon ja Henkisen tuen yhdistelmäkurssi

11.05.2024 - 12.05.2024 klo 0900-1600 Tuusula

Tavoite

ENSIHUOLLON PERUSKURSSILLA perehdytään organisoituun vapaaehtoistoimintaan erilaisissa äkillisissä onnettomuustilanteissa. Vapepa toimii häiriötilanteissa viranomaisen tukena ja viranomaisten toimintaa täydentävänä yksikkönä. Tutustumme ensihuollon tehtäviin, kuten vaatetukseen, ruokahuoltoon, hätämajoitukseen, neuvontaan, henkiseen tukeen, käytännön tukeen, henkilötiedusteluun ja rekisteröintiin, muuhun aineelliseen apuun sekä varautukseen onnettomuus- ja kriisitilanteita varten.
HENKISEN TUEN PERUSKURSSILLA tutustutaan äkillisten kriisien jälkivaikutuksiin. Henkisen tuen tavoitteena on kriisitilanteen lievittäminen auttamalla onnettomuuden uhreja tai äkillisen kriisin kokeneita viranomaisten ja vapaaehtoisten yhteistyönä. Peruskoulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille valmiudet ymmärtää niitä tunteita, ajatuksia ja reaktioita, joita äkilliset kriisitilanteet aiheuttavat. Henkisen ensiavun taitojen opettelu ja kriisireaktioiden ymmärtäminen antavat valmiuksia auttaa muita ja myös itseä mahdollisissa kriisitilanteissa.

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssi on suunnattu kaikille Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toiminnassa mukana oleville tai siitä kiinnostuneille.

Esitiedot

Kurssille hakeutuminen ei vaadi pohjakoulutusta. Pitkämatkalaisille on tarjolla rajoitetusti majoitus.

Ilmoittaudu mukaan