Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Oulun seudun paikallistoimikunnan kokous

22.02.2022 klo 18.00 Etäkokous

Tervetuloa Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Oulun seudun paikallistoimikunnan kokoukseen!

Kokous järjestetään tiistaina 22.2. klo 18.00 etänä. Kokouksessa hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus ja käsitellään hälytysryhmiltä tulleet huomionosoitushakemukset.

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun paikallistoimikunnan työn tarkoituksena on yhteen sovittaa alueellaan toimivien järjestöjen, hälytysryhmien ja viranomaisten työtä niin, että vapaaehtoisten valmius toimia viranomaisten apuna on mahdollisimman hyvä.

Paikallistoimikunnan päätösvaltaisena jäsenenä voi olla yksi edustaja kustakin alueella toimivasta jäsenjärjestöstä. Jäsenjärjestöihin kuulumattoman hälytysryhmän edustaja voi osallistua kokoukseen asiantuntijana.

Ilmoittaudu kokoukseen viimeitään 19.2. tästä.

Kokouksen osallistumislinkki lähetetään kaikille ilmoittautuneille ennen kokousta.

Tervetuloa!

Lisätietoja:

Sari Huotari
Paikallistoimikunnan puheenjohtaja
p. 040 673 6559

Ilmoittaudu mukaan