Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Jokilaaksojen paikallistoimikunnan kokous

20.03.2022 klo 16.00 Reisjärvi

Tervetuloa Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Jokilaaksojen paikallistoimikunnan kokoukseen!

Kokous järjestetään sunnuntaina 20.3. klo 16.00 Reisjärvellä. Tarkempi kokouspaikka ilmoitetaan myöhemmin. Kokouksessa hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus ja käsitellään hälytysryhmiltä tulleet huomionosoitushakemukset.

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun paikallistoimikunnan työn tarkoituksena on yhteen sovittaa alueellaan toimivien järjestöjen, hälytysryhmien ja viranomaisten työtä niin, että vapaaehtoisten valmius toimia viranomaisten apuna on mahdollisimman hyvä.

Paikallistoimikunnan päätösvaltaisena jäsenenä voi olla yksi edustaja kustakin alueella toimivasta jäsenjärjestöstä. Jäsenjärjestöihin kuulumattoman hälytysryhmän edustaja voi osallistua kokoukseen asiantuntijana.

Ilmoittaudu kokoukseen viimeitään 17.3. tästä.

Tervetuloa!

Lisätietoja:
Anne-Maarit Hintikka
Piakllistoimikunnan puheenjohtaja

P. 040 5632 9423

 

Ilmoittaudu mukaan