Välkommen på grundkurshelg

15.03.2024 - 17.03.2024

.
Under helgen i Ramsdal arrangeras en pilotkurs som för samman grundkurserna inom Frivilliga Räddningstjänsten som hanterar tre centrala innehållslinjer; grundkursen i efterspaning, första hjälpen och signaltrafik. Vi klämmer in 24 lärotimmar på drygt två dagar. Det är långa dagar och i kursavgiften ingår även inkvarteringen och maten för helgen.

I grundkursen i första omsorg bekantar vi oss med den organiserade frivilligverksamheten för att hjälpa och stödja människor i olika akuta olycks- och störningssituationer. Första omsorgen stödjer och kompletterar myndigheternas verksamhet.

Efter deltagande i grundkurs i efterspaningen har deltagarna kunskap till de mest allmänna metoderna för efterspaning och kan agera som efterspanare. Deltagarna känner till verksamheten inom FRT och principerna för samarbete med myndigheterna, delområdena inom den personliga beredskapen och kan förbereda sig på efterspaningar samt agera under efterspaningslarm.

Kursen i signaltrafik ger grundfärdigheter till att använda de allra vanligaste radiotelefoner som används inom FRT samt regler inom signaltrafiken, som används under uppdragen.
Efter utbildningshelgen kommer vi att utvärdera kursens genomförande, innehåll och hur detta fungerar som ett läger.

Målgrupp för kursen är personer som är intresserade av Frivilliga räddningstjänstens verksamhet. Kursspråket är SVENSKA men under kursen är det tillåtet att använda även finska. Under lördagens operativa övning är språket finska.

Kursens utbildare: Anders Blomberg och Mape Kullberg

Pris:  60€

Ilmoittaudu mukaan