Utbildarnas utbildning till att utbilda distans via Teams

22.04.2020 - 22.04.2020 klo 18 Nationell

Nu då närstudier och utbildningar är inhiberade vill vi erbjuda Röda Korsets utbildare en möjlighet att delta i en riksomfattande snabbutbildning. Under utbildningen går vi igenom,

  • grunderna i att använda teams
  • tips om att utbilda virtuellt
  • Röda Korsets distansutbildningsmaterial

Första utbildningstillfället hölls måndagen 6.4. Utifrån responsen utvecklar vi distansutbildningen. För alla utbildare som inte hade möjlighet att delta i förra tillfället erbjuder vi nu en möjlighet att

  • kolla in inbandningen och materialet av utbildningen här samt
  • delta i nästa Teams-utbildning för utbildare (samma innehåll som 6.4!)

Nästa utbildning i distansutbildning via Teams ordnas 22.4 kl. 18-19.30. Anmäl dig till utbildningen senast 22.4 kl. 12 via denna länk: https://www.lyyti.in/Utbildarnas_Teamsutbildning_8907. Vi skickar länken till utbildningen samt bakgrundsmaterialet den 22.4 på eftermiddagen.

Vänligen dela med dig av denna info samt anmälningslänk till alla utbildare du kan tänka vara intresserade av distanskursen.

Välkommen med!

Johanna Kylmäoja
Taru Hakanen
Sole Noranta