Turvallisuus- ja hygieniakoulutus

14.05.2020 - 14.05.2020

Poikkeusolot aiheuttavat muutoksia Suomen Punaisen Ristin osastojen toimintaan. Suomen Punaisen Ristin toiminta jatkuu aktiivisena koronavirusepidemian ja sen aiheuttamien rajoitusten aikana toimintamuodoilla ja -tavoilla, joissa ei kohdata avustettavia kasvokkain eikä vaaranneta apua saavien ja vapaaehtoisten terveyttä.

Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto järjestää kaikille vapaaehtoisille tarkoitetun turvallisuus- ja hygieniakoulutuksen. Turvallisuus- ja hygieniakoulutuksen tarkoituksena on antaa tietoa vapaaehtoistoimijalle turvallisuuteen ja hygieniaan liittyvistä asioista koronavirusepidemiassa. Turvallisuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä parhaiksi todettuja, turvallisia toimintatapoja koronavirustartunnan ehkäisemiseksi vapaaehtoistyössä. Koulutuksessa käydään läpi Punaisen Ristin päivittyvä turvallisuus- ja hygieniaohjeisto.

Koulutus järjestetään useana samansisältöisenä webinaarina Teams Live Eventsin kautta.

Seuraava koulutus on torstaina 14.5.2020 klo 18-19.30. Teams Live Eventsissä voi esittää kysymyksiä Q & A -osiossa. Webinaariin osallistujat voivat lähettää kysymyksiä myös etukäteen sähköpostitse virpi.lohrum@redcross.fi.

Koulutukseen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Pääset mukaan torstain 14.5.2020 klo 18-19.30 webinaariin klikkaamalla linkkiä:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWY4ODYxMDEtODA4MC00NWM0LTg1NDAtNzc2ZDQzZjU2OTFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228dc51ca0-bd55-4dff-8ba7-86b481660778%22%2c%22Oid%22%3a%2237e577ce-2b20-4698-be0d-66ad4610ee40%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Tervetuloa mukaan 😊

Ilmoittaudu mukaan