HENKINEN ENSIAPU LAPSILLE JA NUORILLE

31.08.2024 - 31.08.2024 klo 09:30-17:00 Helsinki
Aika: La 31.8.2024 klo 9.30-17.00
Paikka:  Punainen Risti, Helsingin ja Uudenmaan piiri, Pitäjämäentie 14, 00380 Helsinki
Kenelle: Kurssi on tarkoitettu kaikille lapsia ja nuoria kohtaaville vapaaehtoisille.
Kurssi on myös osa hälytysryhmissä toimivien henkisen tuen vapaaehtoisten koulutuspolkua.
Vapaaehtoisena kohtaat auttamistyössä myös lapsia ja heidän läheisiään. Lapsille suunnattu henkinen ensiapu perustuu samoihin periaatteisiin kuin aikuisille tarkoitettu henkinen ensiapu. Lapset saattavat tarvita erilaista tukea kuin aikuiset, sillä he tarvitsevat vielä eri tavoin suojaa ja huolenpitoa. Lapsilla ei ole samanlaista elämänkokemusta kuin aikuisilla ja lapset voivat myös reagoida kuormittaviin tilanteisiin eri tavoin kuin aikuiset ja heidän ymmärryksensä niistä on erilainen. Lapsen reaktioihin voi vaikuttaa vahvasti myös vanhempien ja muiden läheisten ihmisten suhtautuminen tilanteisiin ja lapseen itseensä. Tieto henkisen ensiavun periaatteista lapsille ja nuorille antaa varmuutta auttaa.

Koulutus keskittyy erityisesti lasten tukemiseen ja sisältää paljon yhteisiä harjoituksia.

Kurssin keskeinen sisältö:
– Mitä henkinen ensiapu on
– Lasten reaktiot kuormittaviin tilanteisiin
– Lapsen ja huoltajan avun tarpeen tunnistaminen
– Menetelmiä keskustella lapsen kanssa
– Katso, kuuntele, yhdistä -toimintamalli
– Syytä huolestua, jos…, syytä toimia, jos…

– Lapsiystävällinen tila
Kouluttaja: Punaisen Ristin henkisen tuen kouluttaja Riitta Merri
Koulutusmateriaali perustuu Kansainvälisen Punaisen Ristin psykososiaalisen tuen keskuksen materiaaleihin.
Hinta: Koulutus on Punaisen Ristin jäsenille 10e, muille 40e. Hinta kattaa koulutuksen, aamukahvit-/teen ja kevyen aamupalan sekä iltapäiväkahvit/teen. Omakustanteinen lounas tai eväät mukaan.

Koulutus järjestetään Opintokeskus Siviksen tuella.
Ilmoittaudu mukaan