Taajamaetsintä kurssi

10.09.2016 - 10.09.2016 klo 8:45 - 16:30 Kankaanpää

Kohderyhmä
Taajamaetsintäkurssi on tarkoitettu täydennyskoulutukseksi etsinnän peruskurssin suorittaneille Vapaaehtoisen pelastuspalvelun eri järjestöjen jäsenille.

Tavoite
Kurssin käytyään henkilöllä on valmiuksia toimia etsijänä taajama-alueella suoritettavissa henkilöetsinnöissä.