Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun Vapaaehtoisen pelastuspalvelun öljyntorjunnan aloitusseminaari

10.03.2018 - 10.02.2018 klo 8.40 - 17.00 Oulu

Kohderyhmä:

Öljyntorjuntaa hoitavat viranomaiset ja Vapepan toimijat eri järjestöistä                                       

 

Tavoite:

Seminaarin päätyttyä osallistujilla on tieto hankkeen toiminnasta, vapaaehtoisten roolista öljyntorjunnassa, yhteistyöstä viranomaisten kanssa sekä eri viranomaistoimijoiden rooleista. Osallistujilla on yhteinen näkemys siitä, miten toimitaan hankkeen aikana ja miten varaudutaan öljyvahinkoihin myös hankkeen päätyttyä.

Ohjelma tulee tähän hieman myöhemmin.

Ilmoittaudu linkistä:

https://www.lyyti.in/POHJOISPOHJANMAAN_JA_KAINUUN_VAPAAEHTOISEN_PELASTUSPALVELUN_OLJYNTORJUNNAN_ALOITUSSEMINAARI_2084

 

Ilmoittaudu mukaan