Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntatoimikunnan kevätkokous

19.05.2020 - 19.05.2020 klo 18.00 Teams-kokouksena

Tervetuloa Vapepan Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntatoimikunnan kokoukseen

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on Suomen Punaisen Ristin koordinoima 53 järjestön verkosto, jonka toiminnan tarkoituksena on koota järjestöjen oma osaaminen viranomaisten tueksi tilanteissa, jossa viranomaisen omat resurssit eivät riitä.

Vapepa -järjestöjen pelastuspalvelutoimintaa koordinoi maakuntatoimikunta, joka sovittaa yhteen muun muassa järjestöjen koulutus- ja harjoitustoimintaa. Maakuntatoimikunnassa jokainen jäsenjärjestö voi tasavertaisesti tuoda esiin oman osansa kokonaisturvallisuuden rakentamiseksi, tarjota järjestönsä varautumisen- ja valmiuden koulutuksia ja tapahtumia muille järjestöille ja tuoda oman järjestön toimintaa tutuksi laajemmin.

Maakuntatoimikunnan kevätkokous pidetään etäkokouksena tiistaina 19.5. klo 18.00 

Maakuntatoimikunnan jäsenet ovat saaneet sähköpostiin Teams-linkin osallistuakseen kokoukseen. Pyydämme toimikunnan jäseniä ilmoittamaan mahdolliset muutokset oman tahonsa edustuksessa ja yhteystiedoista viimeistään 4.5. sähköpostitse paivi.jurvakainen@punainenristi.fi

Kutsun jakelu:
Autoliitto
Kainuun Nuotta ry
Kuusamon Pelastuskoirat ry
Maa- ja kotitalousnaisten keskus
Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Maanpuolustusnaisten liitto
Metsästäjät
Naisten Valmiusliitto
Oulujokilaakson Pelastuskoirat ry
Oulun Läänin Pelastuskoirayhdistys ry
Oulun seudun karavaanarit
Pohjanmaan Partiolaiset
Pohjois-Pohjanmaan kylät ry
Suomen Meripelastusseura
Suomen Mielenterveysseura
Suomen Lentopelastusseura
Suomen Palveluskoiraliitto
Suomen Pelastuskoiraliitto
Pohjois-Suomen Pelastusliitto
SPEK
Suomen Punainen Risti
Suomen Radioamatööriliitto
Reserviläisliitto
Sukeltajaliitto
WWF
AVI/pelastus
Oulun poliisilaitos
Oulun hätäkeskus
Rajavartiolaitos/Merivartiosto
Oulun kaupunki
Valmiuskouluttajien edustaja
Paikallistoimikunnat

Edustamasi organisaatio on tärkeä osa Vapepan järjestöverkostoa, lämpimästi tervetuloa kokoukseen!

Lisätiedot:
Päivi Jurvakainen
Valmiuspäällikkö
Suomen Punainen Risti
Oulun piiri

p. 040 522 4696