Peruskoulutuspäivä 23.4. Kauniainen klo 9:00-17:00

23.04.2022 - 23.04.2022 klo 9:00 Kauniainen

Hei, mahtavaa että juuri sinä olet ollut kiinnostunut osallistumaan Vapaaehtoisen pelastuspalvelun peruskoulutuspäivään 23.4.2022

Samana päivänä järjestetään 3 eri kurssia, valitse 1 niistä. Oheisen ilmoittautumislinkin kautta. TÄSTÄ

Kurssit järjestetään lähikurssina jonka johdosta tarjotaan opetuksen, oppimateriaalin lisäksi myös keittolounaan, aamu ja iltapäivä kahvit. Tästä johtuen kurssilla on pieni ilmoittautumismaksu.

Etsinnän peruskurssi: Kurssin käytyään kurssilaiset tuntevat yleisimmin käytettävät etsintä menetelmät ja osaavat toimia niissä etsijöinä. Osallistujat tietävät myös Vapepan toiminnan ja viranomaisyhteistyön periaatteet, henkilökohtaisen valmiuden osa-alueet, vastuuasiat ja osaavat varautua etsintöihin sekä toimia etsintähälytyksessä. Kurssin käyminen ei velvoita liittymään hälytysryhmään, mutta toimintaan mukaan haluaville pyritään osoittamaan oma hälytysryhmä.

Kurssi sisältää teoriaopetusta, pienimuotoisia ryhmätehtäviä ja ohjattua etsintäharjoittelua maastossa. Kurssista saa todistuksen, mutta osallistujille suositellaan osallistumista etsintäharjoitukseen kurssin jälkeen. Kurssille otetaan 30 osallistujaa. Kurssin vetäjänä toimii Päivi Ikonen.

Ensihuollon peruskurssilla perehdytään organisoituun vapaaehtoistoimintaan, jolla autetaan ja tuetaan ihmisiä erilaisissa äkillisissä onnettomuuksissa ja häiriötilanteissa viranomaisen tukena. Ensihuolto tukee ja täydentää viranomaisten toimintaa. Kurssi toimii johdantona hälytysryhmätoiminnan jatko- ja täydennyskoulutukseen. Kurssille otetaan 24 osallistujaa. Kurssin vetäjänä toimii Maria Nygren.

Viestin peruskurssilla opit, miten radiopuhelinta käytetään ja miten viestejä vastaanotetaan ja lähetetään Vapepan toiminnassa. Kurssi on suunnattu ensisijaisesti ensiapuryhmissä toimiville, mutta mukaan otetaan myös muita Vapepan toiminnassa mukana olevia tai siitä kiinnostuneita.
Kurssi on hyödyllinen kaikille hälytysryhmätoimintaan osallistuville ja toiminnasta kiinnostuneille. Kurssille otetaan 20 osallistujaa. Kurssin vetäjinä toimivat Mikko Saarisalo & Jouni Ståhl.

Kaikki kurssit kestävät 8 tuntia.
Kurssit järjestetään yhteistyössä Opintokeskus SIVIKsen kanssa.
Kysymyksiin vastaa Ander Blomberg, anders.blomberg@osasto.punainenristi.fi

Ilmoittaudu mukaan