Peruskoulutuspäivä (Peruskurssi, etsintä, ensihuolto ja viesti)

07.10.2017 - 07.10.2017 Kauniainen

Vapepan peruskurssi

9:00 – 10:30 Aloitus ja pelastustoiminnan käynnistäminen
10:30 – 11:30 Viranomaisten esittely
11:30 – 12:15 Vapaaehtoinen pelastuspalvelu
12:15 – 12:45 Lounas omakustanteinen
12:45 – 16:00 Varautuminen ja Vapepan valmius

Etsinnän peruskurssi

Päivän ohjelma:
09:00 – 12:00 teoriaa, Poliisi toiminnan esittely, sisällä
12:00 – 13:00 lounas omakustanteinen
13:00 – 16:15 etsintäharjoitus
16:15 – 17:00 harjoituksen purku ja lopetus todistusten jako
Ilmoittaudu kurssille
Ensihuollon peruskurssi
Päivän ohjelma:
09:00 – 10:30 Kurssin aloitus ja varautuminen onnettomuus- ja erityistilanteisiin, auttamisvalmius
10:30 – 11:15 Sos & Kriisi, Pelastuslaitos – esittäytyy
11:15 – 12:45 Mitä on ensihuolto ja ensihuolto osana Vapaaehtoista pelastuspalvelua.
12:45 – 13:15 Lounas omakustanteinen
13:15 – 14:45 Koulutus jatkuu, harjoitteita.
15:00 – 16:30 Koulutus jatkuu, harjoitteita.
16:30 – 17:00 Purkukeskustelu, kurssin päätös, todistukset
Viestin peruskurssi
Päivän ohjelma:
09:00 – 13:30 Teoria ja harjoitteita
13:30 – 14:15 Lounas omakustanteinen
14:15 – 16:00 Loppuharjoitus ja kurssitodistukset
Tervetuloa!