Meripelastuksen ja ensihuollon erityiskurssi

18.05.2018 - 20.05.2018 klo 17:00 Bågaskär, Inkoo

Merellisen massaevakuoinnin erityiskurssi vapaaehtoisille

Koulutuksen järjestävät yhdessä Punainen Risti ja Meripelastusseura.

Kurssin sisältönä ovat viranomaisten ja vapaaehtoisten roolit, tehtävät ja yhteistyö merellisissä monialaisissa evakuointitilanteissa. Koulutuksen tavoitteena on, että koulutettava tuntee merellisiin evakuointeihin liittyvän evakuointiketjun, prosessit ja riskit,  sekä osaa turvallisen toiminnan helikopterin ja pinta-alusten kanssa. Kurssin jälkeen koulutettava tuntee auttajan jaksamiseen ja autettavien reaktioihin liittyvät perustekijät suuronnettomuuksissa. Koulutus on kertaluonteinen, ja sen moduuleja voidaan järjestää alueellisesti kurssin jälkeen.

Meripelastajat: Koulutuksen kohderyhmänä ovat pelastusalusten päälliköt ja yhdistyskouluttajat.

Punainen Risti: Koulutuksen kohderyhmänä ovat Vapepa-verkoston järjestöihin kuuluvat ensihuollon vapaaehtoiset toimijat. Suosituksena on, että kurssilainen on aktiivi OHTO-järjestelmään kirjattu hälytysryhmäläinen ja kouluttaa hälytysryhmää tai -ryhmiä.  Minimiosaamissuositus on ensihuollon perusteet, maallikkotason ensiapu ja henkisen tuen perusteet.  Lisäksi  hakijalla tulee olla hyvä fyysinen kunto (voi mennä polvilleen ja pystyy vaivattomasti liikkumaan maastossa ja pinta-aluksissa), hyvä psyykkinen kunto (koulutus ei sovi akuutissa kriisissä olevalle) ja hyvät sosiaaliset taidot.

Kurssi hinta

35 €

Ilmoittautuminen

SPR: https://www.lyyti.in/ehunerityiskurssi

SMPS: messi

Ilmoittautuminen kurssille on päättynyt 25.3.2018. Tieto kurssille pääsystä tulee 29.3. mennessä. Voit tiedustella peruutuspaikkoja Melindalta – melinda.palomaa@redcross.fi tai 0400 724663

20.5. järjestetään koulutuksen loppuharjoitus, jonne voi ilmoittautua maalihenkilöksi. Ilmoittautumislinkki: 

https://vapepa.fi/tapahtuma/tule-maalihenkiloksi-evakuointiharjoitukseen-inkoon-saaristossa/

 

Ilmoittaudu mukaan