Maastoetsinnän peruskurssi, Nokia

14.09.2018 - 15.09.2018 klo 16:30 - 21:00 ja 9:00 - 18:00 Nokia

Aika ja paikka
pe 14.9.2018 klo 16.30-21.00 JA la 15.9.2018 klo 09.00-18.00.
Paikkana toimii Koukkujärven maja, osoite: Koukkujärventie 420, Nokia

Kohderyhmä
Kurssi on tarkoitettu Vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa toimivien
järjestöjen jäsenille ja muille asiasta kiinnostuneille.

Kurssin pohjatiedoiksi  suositellaan Vapepan peruskurssia ja Vapepan viestikurssia (Tampere
1.9.2018, viestikurssin ilmoitus). Kurssille otetaan 30 henkilöä.

Tavoite
Kurssin käytyään osallistujalla on ne tiedot ja taidot, joiden avulla hän voi
toimia tehokkaasti maastoetsijänä Vapepan etsintäorganisaatiossa.

Kurssin sisältö
Kurssi sisältää teoriaopetusta ja maastossa suoritettavia etsintäharjoituksia.
Kurssin kesto on 16 oppituntia. Kurssitodistuksen saaminen edellyttää
aktiivista osallistumista ja läsnäoloa koko kurssin ajan.

Ilmoittautuminen

https://www.lyyti.in/nokia_etsintakurssi

Kurssin kouluttajat
Kurssin vastuukouluttajana toimii Ari Nissinen.