Laitosetsintäkoulutus

24.04.2024 klo 17:15-21:00 Kauhajoki

Koulutuspaikka on ammattioppilaitos Vuoksi, Oppitie 4, 61800 Kauhajoki.

Tulokahvi klo 17.15 alkaen.

Koulutus on osallistujille maksuton.

Suomessa katoaa vuosittain useita satoja henkilöitä. Erilaisista laitoksista; sairaalat, vanhainkodit, palvelutalot, asuntolat, päiväkodit, koulut ja oppilaitokset tapahtuvia katoamisia on yllättävän paljon. Eksymisiä ja katoamisia sattuu kaiken ikäisille ihmisille. Henkilön katoamistapaus aiheuttaa aina paljon huolta kadonneen lähipiirille. Henkilökunnan on hyvä tietää etsinnän aloittamiseen liittyvistä toimenpiteistä. Mahdollisiin katoamistapauksiin on syytä varautua etukäteen hankkimalla etsintäkoulutusta ja tekemällä laitoskohtainen etsintäsuunnitelma.
Koulutus toteutetaan sisätiloissa.

Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu erilaisten laitoksien henkilökunnalle, Vapaaehtoisen pelastuspalvelun hälytysryhmässä toimiville ja muille asiasta kiinnostuneille.
Koulutukseen voidaan ottaa 20 henkilöä.
Sisältö: Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia asioita
• Varautuminen katoamistilanteisiin ja etsintöihin
• Etsinnän aloittamiseen liittyvät toimet,
• Etsintämenetelmät, etsinnän suorittaminen
• Etsintään osallistuvien viranomaisten ja muiden tahojen kanssa tehtävä yhteistyö

Ilmoittaudu: https://www.lyyti.in/laitosetsintakoulutuskauhajoki24042024

Kouluttaja: Valmiuskouluttaja Juhani Salonsaari, Vapaaehtoinen pelastuspalvelu.

Ota mukaasi muistiinpanovälineet, sisäjalkineet ja Vapepan kurssitodistus (kortti), jos olet aiemmin suorittanut Vapepan kursseja.

Tiedustelut: Juhani Salonsaari, puhelin: 040 734 3743 tai juhani.salonsaari@suomi24.fi

Tervetuloa koulutukseen!

Logot

Ilmoittaudu mukaan