Kouluttajavalmennus: Oppimisen ohjaaminen (reflektio)

22.11.2022 klo 17.00-18.00

Valmiuskouluttajaksi pääsee osallistumalla kouluttajien valmennusohjelmaan. Kouluttajien valmennusohjelma on monimuotokoulutus, joka koostuu verkkokurssista, webinaarista, etä- ja lähikoulutuksista. Koulutusohjelman yhteiset osat on tarjolla sekä kevät- että syyskaudella. Valmennusohjelma jakautuu kaikille Punaisen Ristin toimiaolojen kouluttajille (johon myös  valmiuskouluttajat kuuluvat taustajärjestöstä riippumatta) välineosaan ja erityisesti valmiuskoulutuksien erityispiirteisiin keskittyvään sisältöosaan.

Oppimisen ohjaamisen on kouluttajavalmennuksen yksi osa. Osioiden suorittamisjärjestys on joustava, mutta selkeintä on aloittaa kouluttajien omasta verkkokurssista ”Kouluttajana Punaisessa Ristissä”, jossa käsitellään pääosin Punaisen Ristin perustietoutta kouluttajan näkökulmasta. Tämä itseopiskelukurssi sisältää muutamia reflektoivia osuuksia. Jokainen osallistuja suorittaa verkkokurssin omaan tahtiinsa.

Koulutukseen ilmoittaudutaan oman piirin valmiuspäällikön tai koulutusvastaavan kautta.