Kouluttajavalmennus: Oppimisen ohjaaminen (lähijakso)

26.03.2022 klo 10.00-17.00

Valmiuskouluttajaksi pääsee osallistumalla kouluttajien valmennusohjelmaan. Kouluttajien valmennusohjelma on monimuotokoulutus, joka koostuu verkkokurssista, webinaarista, etä- ja lähikoulutuksista. Koulutusohjelman yhteiset osat on tarjolla sekä kevät- että syyskaudella. Valmennusohjelma jakautuu kaikille Punaisen Ristin toimiaolojen kouluttajille (johon myös  valmiuskouluttajat kuuluvat taustajärjestöstä riippumatta) välineosaan ja erityisesti valmiuskoulutuksien erityispiirteisiin keskittyvään sisältöosaan.

Oppimisen ohjaamisen lähijakso on kouluttajavalmennuksen yksi osa. Osioiden suorittamisjärjestys on joustava, mutta selkeintä on aloittaa kouluttajien omasta verkkokurssista ”Kouluttajana Punaisessa Ristissä”, jossa käsitellään pääosin Punaisen Ristin perustietoutta kouluttajan näkökulmasta. Tämä itseopiskelukurssi sisältää muutamia reflektoivia osuuksia. Jokainen osallistuja suorittaa verkkokurssin omaan tahtiinsa.

Oppimisen ohjaaminen -lähijakso on pääosin käytännön harjoittelua ryhmissä ja se sisältää myös ohjattuja esiintymisharjoituksia. Tähän osioon toivotaan osallistujiksi myös SPR:n resurssikouluttajia, jotka toimivat ohjatusti ryhmien vetäjinä. Koulutus järjestetään
Helsingissä hotelli Helkassa (www.hotelhelka.com). Uusien kouluttajien osallistumismaksu on 90 euroa, resurssikouluttajille osallistuminen on maksuton. Piiri maksaa usein osallistumismaksun.

Koulutukseen ilmoittaudutaan oman piirin valmiuspäällikön tai koulutusvastaavan kautta.