Kouluttajavalmennus: Oppimisen ohjaaminen (etäjakso)

08.03.2022 klo 17.00-19.30

Valmiuskouluttajaksi pääsee osallistumalla kouluttajien valmennusohjelmaan. Kouluttajien valmennusohjelma on monimuotokoulutus, joka koostuu verkkokurssista, webinaarista, etä- ja lähikoulutuksista. Koulutusohjelman yhteiset osat on tarjolla sekä kevät- että syyskaudella. Valmennusohjelma jakautuu kaikille Punaisen Ristin toimiaolojen kouluttajille (johon myös  valmiuskouluttajat kuuluvat taustajärjestöstä riippumatta) välineosaan ja erityisesti valmiuskoulutuksien erityispiirteisiin keskittyvään sisältöosaan.

Oppimisen ohjaamisen etäjakso on kouluttajavalmennuksen yksi osa. Osioiden suorittamisjärjestys on joustava, mutta selkeintä on aloittaa kouluttajien omasta verkkokurssista ”Kouluttajana Punaisessa Ristissä”, jossa käsitellään pääosin Punaisen Ristin perustietoutta kouluttajan näkökulmasta. Tämä itseopiskelukurssi sisältää muutamia reflektoivia osuuksia. Jokainen osallistuja suorittaa verkkokurssin omaan tahtiinsa.

Kouluttajakoulutuksen välineosa ”Oppimisen ohjaaminen” – alkaa TEAMS -etäkoulutuksena. Koulutuksen tavoitteena on mm. saada osaamista oppimisen lainalaisuuksista, vuorovaikutuksen ja hyvän ilmapiirin merkityksestä oppimisessa sekä antaa perustietoa
koulutustilaisuuksien suunnittelusta. Osallistujat saavat malleja ja esimerkkejä miten koulutusta voi vetää Teamsissä etänä yksinkertaisia etätyökaluja hyödyntäen. Koulutukseen sisältyy välitehtäviä, joita puretaan ja joista annetaan palautetta erillisessä TEAMS -tapaamisessa.  Tämä osio on tarkoitettu lähinnä uusille kouluttajille ja jo kokemusta omaavat voivat piirin
koulutusvastaavan päätöksellä saada vapautuksen tästä osiosta.

Koulutukseen ilmoittaudutaan oman piirin valmiuspäällikön tai koulutusvastaavan kautta.