Henkisen tuen peruskurssi

01.04.2023 klo 9:00-15:30 Seinäjoki

Esittely

Kuka tahansa voi kohdata hädässä olevan ihmisen, joka kaipaa tunnetason ja käytännön tukea eli henkistä ensiapua. Kriisitilanteita syntyy jatkuvasti. Toisinaan ne ovat vähäisiä ja luonteeltaan henkilökohtaisia, ja niiden vaikutukset kohdistuvat vain yksittäiseen ihmiseen. Joskus taas kriisit ovat suuria ja aiheuttavat haittaa suurelle ihmisjoukolle. Kriisitilanteen laajuudesta riippumatta ihmiset saattavat tarvita henkistä ensiapua.

Punaisen Ristin vapaaehtoiset kohtaavat hädänalaisia ihmisiä omassa tehtävässään. Henkisen ensiavun taitojen opettelu ja kriisireaktioiden ymmärtäminen antavat valmiuksia auttaa muita ja myös itseä mahdollisissa kriisitilanteissa.

Kohderyhmä ja vaatimukset

Uusille ja jo toiminnassa mukana oleville vapaaehtoisille. Vapaaehtoisille jotka toimivat mm. puhelinauttajina, ensiapu- ja valmiustoiminnassa, ruoka-aputoiminnassa, omaishoitajien tukitoiminnassa, ystävä- ja nuorisotoiminnassa, maahanmuuttajien tukena tai kouluyhteistyössä. Kurssi on myös ensimmäinen askel kohti henkisen tuen vapaaehtoisena toimimista hälytysryhmissä.

Osaamistavoitteet
Osallistujilla on koulutuksen päätyttyä valmiudet ymmärtää niitä tunteita, ajatuksia ja reaktioita, joita äkilliset kriisitilanteet aiheuttavat itsessään ja muissa. Auttaa ihmisiä, jotka ovat kohdanneet äkillisen kriisitilanteen. Löytää keinoja itsensä tueksi äkillisen kriisitilanteen yllättäessä.
Ohjelma

1.4.2023 klo 9.30-16.30

  • mitä henkinen ensiapu on
  • miksi tukea tarjotaan
  • kuka voi tarjota henkistä ensiapua
  • ketkä sitä tarvitsevat

Lounas

  • katso, kuuntele, yhdistä – toimintamalli
  • psykososiaalisen tuen palvelujärjestelmä
  • auttajan itsehoito
  • lisävahingon välttämisen periaate

SPR Aluetoimisto
Laturitie 2
60510 Seinäjoki
Etelä-Pohjanmaa

Lisätietoja:
Janne Säilä
janne.saila@punainenristi.fi
040-5352118

Ilmoittaudu mukaan