Henkisen tuen peruskurssi

20.10.2021 - 27.10.2021 klo 18-21.30 Seinäjoki

Henkisen tuen peruskurssi Seinäjoella 20.10. ja 27.10.
os.
Laturitie 2, 60510 Seinäjoki

Kuka tahansa voi kohdata hädässä olevan ihmisen, joka kaipaa tunnetason ja käytännön tukea eli henkistä ensiapua. Kriisitilanteita syntyy jatkuvasti. Toisinaan ne ovat vähäisiä ja luonteeltaan henkilökohtaisia, ja niiden vaikutukset kohdistuvat vain yksittäiseen ihmiseen. Joskus taas kriisit ovat suuria ja aiheuttavat haittaa suurelle ihmisjoukolle. Kriisitilanteen laajuudesta riippumatta ihmiset saattavat tarvita henkistä ensiapua.

Punaisen Ristin vapaaehtoiset kohtaavat hädänalaisia ihmisiä omassa tehtävässään. Henkisen ensiavun taitojen opettelu ja kriisireaktioiden ymmärtäminen antavat valmiuksia auttaa muita ja myös itseä mahdollisissa kriisitilanteissa.

Kohderyhmä ja vaatimukset

Uusille ja jo toiminnassa mukana oleville vapaaehtoisille. Vapaaehtoisille jotka toimivat mm. puhelinauttajina, ensiapu- ja valmiustoiminnassa, ruoka-aputoiminnassa, omaishoitajien tukitoiminnassa, ystävä- ja nuorisotoiminnassa, maahanmuuttajien tukena tai kouluyhteistyössä. Kurssi on myös ensimmäinen askel kohti henkisen tuen vapaaehtoisena toimimista hälytysryhmissä.

Osaamistavoitteet

  • Osallistujilla on koulutuksen päätyttyä valmiudet ymmärtää niitä tunteita, ajatuksia ja reaktioita, joita äkilliset kriisitilanteet aiheuttavat itsessään ja muissa. Auttaa ihmisiä, jotka ovat kohdanneet äkillisen kriisitilanteen. Löytää keinoja itsensä tueksi äkillisen kriisitilanteen yllättäessä.

Ohjelma

20.10 klo 18-21.15

  • mitä henkinen ensiapu on
  • miksi tukea tarjotaan
  • kuka voi tarjota henkistä ensiapua
  • ketkä sitä tarvitsevat

27.10. klo 18-21.15

  • katso, kuuntele, yhdistä – toimintamalli
  • psykososiaalisen tuen palvelujärjestelmä
  • auttajan itsehoito
  • lisävahingon välttämisen periaate

Hinta kaikille 30 euroa (laskutetaan kurssin jälkeen)

Lisätietoja:
Janne Säilä
janne.saila@punainenristi.fi
p. 040-5352118

Ilmoittaudu 13.10 mennessä. 

 

Ilmoittaudu mukaan