Henkinen ensiapu lapsille ja nuorille -koulutus

13.04.2022 klo 18:00-21:15 Vaasa

WANTED: HENKISEN TUEN OSAAJA
TERVETULOA HENKINEN ENSIAPU LAPSILLE JA NUORILLE- KOULUTUKSEEN
Kiinnostaako sinua olla osa turvaverkkoa? Haluatko olla auttamassa muita?
Jos vastaat kyllä, tule henkisen tuen kurssille.

SPR Länsi-Suomen piiri järjestää 8 tunnin henkinen ensiapu lapsille ja nuorille kurssin.
Lapset voivat kohdata kasvaessaan erilaisia kuormittavia tilanteita. Tieto kuormittavien
kokemusten aiheuttamista reaktioista eri lapsen kehitysvaiheissa on hyödyksi auttamistilanteessa,
jossa lapsi tarvitsee suojaa ja huolenpitoa.
Kurssin keskeinen sisältö
• Mitä henkinen ensiapu on
• Lasten reaktiot kuormittaviin tilanteisiin
• Lapsen ja huoltajan avun tarpeen tunnistaminen
• Menetelmiä keskustella lapsen kanssa
• Katso, kuuntele, yhdistä -toimintamalli
• Syytä huolestua, jos…, syytä toimia, jos…
• Lapsiystävällinen tila
Aika: 13. ja 20.4.2022 klo 18.00-21.15
Paikka: SPR Vaasan suomalainen osasto, Kauppapuistikko 26, Vaasa
Hinta: 30€
Ilmoittautumiset https://sivisverkko.ok-sivis.fi/#/ilmoittaudu/47617
Lisätiedot janne.saila@redcross.fi
Lämpimästi tervetuloa!

Ilmoittaudu mukaan