Henkinen ensiapu lapsille ja nuorille -etäkoulutus ma 19.2. ja to 22.2. klo 17.30-20.30

19.02.2024 - 22.02.2024 klo 17.30-20.30 Teams sovellus / Tampere

 

SPR Hämeen piiri järjestää 8 oppitunnin

Henkinen ensiapu lapsille ja nuorille -kurssin etäkoulutuksena ma 19.2. ja to 22.2. klo 17.30-20.30.

Koulutus sisältää ennakko- ja välitehtävän. Nämä tehtävät toimitetaan osallistujien sähköpostiin ennen kurssia.

Lapset voivat kohdata kasvaessaan erilaisia kuormittavia tilanteita. Tieto kuormittavien
kokemusten aiheuttamista reaktioista eri lapsen kehitysvaiheissa on hyödyksi
auttamistilanteessa, jossa lapsi tarvitsee suojaa ja huolenpitoa.

Kurssin keskeinen sisältö:
o Mitä henkinen ensiapu on
o Lasten reaktiot kuormittaviin tilanteisiin
o Lapsen ja huoltajan avun tarpeen tunnistaminen
o Menetelmiä keskustella lapsen kanssa
o Katso, kuuntele, yhdistä -toimintamalli
o Syytä huolestua, jos…, syytä toimia, jos…
o Lapsiystävällinen tila

Kurssin kouluttajina toimivat henkisen tuen kouluttajat Anne Perko ja Mari Rantio. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa.

Kurssi on maksuton SPR Hämeen piirin hälytys- ja toimintaryhmäläisille, muille osallistumismaksu on 20€.

Lisätietoja koulutuksesta Mari Rantio mari.rantio@redcross.fi tai 040 823 2767.

Ilmoittaudu mukaan