Hälytysharjoitus

11.02.2019 - 11.02.2019 Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo

Vapepan Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntatoimikunnat järjestävät 112 -päivän hengessä hälytysharjoituksen. Hälytys tehdään OHTO-hälytysjärjestelmällä ja harjoituspäivän aikana hälytysviesti lähtee jokaiselle maakuntien hälytysryhmiin liitetylle vapaaehtoiselle. Toivomme jokaisen vapaaehtoisen osallistuvan harjoitukseen ja vastaavan hälytystekstiviestiin oman sen hetkisen tilanteen mukaisesti. Harjoitukseen ei liity liikkeelle lähtöä, vaan harjoitukseen voi osallistua kotoa käsin.

Harjoituksen takoituksena on harjoitella sekä hälyttämistä (valmiuspäivystäjät) että hälytysviestiin vastaamista (hälytysryhmien jäsenet). Tavoitteena on, että:

  • hälytysryhmien jäsenet osaavat vastata hälytysviestiin ja osaavat päivittää osallistumisstatustaan ja
  • ymmärtävät hälytysviestiin vastaamisen merkityksen
  • tarkastetaan yhteystietojen ajantasaisuus
  • varmistetaan järjestelmän toimivuus
  • saadaan arvio harjoituspäivän aikaisesta käytettävissä olevasta henkilöresurssista

 

Lisätietoa harjoituksesta:
valmiuspäällikkö Mika Korppinen
p. 0400 648 268
mika.korppinen [ät] punainenristi.fi