Grundkurs inom Frivilliga Räddningstjänsten

17.01.2024 klo 17:30-21:00

Arrangeras som distansutbildning

Distansutbildning ordnas av Frivilliga Räddningstjänsten (FRT) i Nyland på Teams. Kursen arrangeras i samarbete med Åbolands, Ålands och Österbottens FRT:s landskapskommittéer. Distanskurserna på finska har varit väldigt populära, så anmäl dig omgående och om alla platser har farit lägg dig på väntelistan.

Kursen är en grundutbildning, för vilken det inte behövs förhandskunskaper.

I Grundkurs inom Frivilliga räddningstjänsten får du en överblick över FRT:s verksamhet och vad du kan göra inom FRT.

Under kursen går vi igenom följande ämnen:

• FRTs förfaringssätt och utbildning
• Beredskap inför FRT:s larm och grunder för larmgrupperna
• De frivilligas roll i att stödja myndigheter

Kursen är kostnadsfri och genomförs i samarbete med Opintokeskus Sivis.

Anmäl dig genom att KLICKA HÄR.

Du får Teams länken med förhandsmaterialet innan utbildningen. Vänligen bekanta dig med förhandsmaterialet. En del av förhandsmaterialet kommer att vara på finska.

Under kursen används Mentimeter-programmet (finns på hemsidan https://www.menti.com) och kan användas antingen på en smarttelefon eller via en webbläsare.

Efter kursen får du ett intyg via e-post.