Grundkurs i frivilliga räddningstjänsten

06.03.2020 klo 17.30-21.00 Karis
Välkommen på grundkurs i frivilliga räddningstjänsten!
Under kursen bekantar vi oss med frivilliga räddningstjänstens (Vapepas) verksamhet.
Vi behandlar bland annat:
  • Frivilliga räddningstjänsten i allmänhet
  • Samarbete med myndigheter och myndigheternas verksamhet
  • Larmgrupp och vad medlemskap i en larmgrupp innebär

Kursen ordnas i Föreningshuset i Karis, Raseborg.

Anmälan: https://www.lyyti.fi/reg/Frivilliga_raddningstjanstens_grundkurs_4977

Sista anmälningsdag är 2.3.2020 kl. 10.00

Tilläggsinformation fås per e-post: anders.blomberg.spr@gmail.com