Grundkurs i första omsorgen

08.03.2020 klo 9.00-16.00 Karis
Välkommen på kurs i första omsorgen!

Första omsorgen är organiserad frivilligverksamhet, i syfte att ge människor hjälp och stöd i olika plötsliga olycks- och specialsituationer. Verksamheten stöder och kompletterar myndigheternas insatser. Första omsorgen strävar efter att ta hand om människors grundläggande behov och hjälper dem att klara av situationen t.ex. efter en eldsvåda.

Kursen hålls i Föreningshuset i Karis, Raseborg.

Anmälan: https://www.lyyti.fi/reg/Grundkurs_i_forsta_omsorgen_0833

Sista anmälningsdag 2.3.2020 kl. 10.00