Grundkurs i Första omsorg

13.02.2024 - 15.02.2023 klo 17:00-19:30 Turku

Kurskväll 1 13.2.2024 kl 17-19:30 Online via teams. Kurskväll 2 15.2 kl 17-19:30 Praktisk del, FRK Åbolands distrikt, Kaskisgatan 13 A, Åbo

I grundkursen i första omsorgen bekantar man sig med den organiserade frivilligverksamheten för att
hjälpa och stödja människor i olika akuta olyckssituationer och störningssituationer. Fösta omsorgen
stödjer och kompletterar myndigheternas verksamhet.

Utbildningen riktar sig till personer som deltar i Frivilliga räddningstjänstens medlemsorganisationers
larmgruppsverksamhet eller är intresserade av verksamheten. Innan man går kursen är det bra att
känna till organisationens och ortens principer och praxis för larmgruppsverksamhet. Det är bra att
behärska kunskapsmålen i Frivilliga räddningstjänstens grundkurs.

Efter kursen kan man:

– Förstå att frivilligarbetet stödjer och kompletterar myndigheternas verksamhet, men  ersätter inte
den.
– Känna igen personer som befinner sig i en sårbar situation och behöver hjälp.
– Förstå första omsorgens innehåll, uppgifter och verksamhetsprinciper.
–  Delta i ordnandet av första omsorg.
– Tillämpa det man lärt sig om första omsorgen vid larmuppdrag.
– Veta hur man upprätthåller den lokala beredskapen för första omsorgen

Ilmoittaudu mukaan