Grundkurs i Första omsorg

09.12.2023 - 09.12.2023 klo 09.00-15.00 Sundom, Österbotten

Första omsorgskursen är en beredskapskurs där man lär sig om den organiserade frivilligverksamheten för att hjälpa och stödja människor vid akuta olycks- och störningssituationer. Fösta omsorgen stödjer och kompletterar myndigheternas verksamhet.

Kursens mål är att.
– Känna igen personer som befinner sig i en sårbar situation och behöver hjälp.
– Förstå första omsorgens innehåll, uppgifter och verksamhetsprinciper.
– Förstå hur frivilligarbetet stödjer och kompletterar myndigheternas verksamhet, men inte ersätter den.
– Kunna delta i ordnandet av första omsorg.
– Kunna använda sig av hemlandshjälpen.
– Kunna tillämpa kunskapen om första omsorgen vid larmuppdrag.
– Vet hur man upprätthåller den lokala beredskapen för första omsorgen

Under kursdagen bjuds deltagarna på lunch samt kaffe.

Ilmoittaudu mukaan