FRT – ledarutbildning 10.11.2017 - 12.11.2017 i Åbo

10.11.2017 - 12.11.2017 Åbo

nationell

FRT – ledarutbildning 10.11.2017 – 12.11.2017 i Åbo

10–12.11 arrangeras nationell svenskspråkig FRT ledarutbildning i Åbo (plats meddelas senare). Kursen börjar på fredag eftermiddag och pågår till söndag eftermiddag.

Inträdeskrav:
Vi förväntar att den sökande känner väl till Frivilliga räddningstjänstens verksamhet samt har kännedom om berörda räddningsmyndigheter. Den sökande skall vara aktiv i FRT verksamheten och ha erfarenheter om efterspanings-, första omsorgs-, signal – och alarmuppdrag.

Den sökande bör ha avlagt alla FRT grundkurser (första omsorg, efterspaning, signal och FRT grundkurs) eller inneha motsvarande kunskap.

Ifall någon av ovannämnda kurserna saknas kan de kompletteras senare, varefter intyg och rättigheter på FRT ledare fås. I första hand antas de som innehar grundkurserna.

Målsättning med kursen:
Efter kursen kan du fungera som ledare under efterspaningsuppdrag.

Du känner till rollerna, ansvaret och anvisningarna för att leda uppdrag samt förstår grunderna i myndighetssamarbetet.   Du får också inspiration att utvecklas som FRT ledare samt vidareutveckla FRT – verksamheten på din ort.

Ansökan:

Fyll i bifogar blankett och skicka den till distriktets beredskapschef. Beredskapschefen ger vid behov mer information om ansökningsprocessen.

Kursen är gratis för deltagare och innehåller kursmaterial, måltider och boende.

Mer information fås av:

  • Beredskapschefer:
    • Jarmo Hollstein, Helsingfors-Nylands distrikt, jarmo.hollstein@redcross.fi
    • Annalena Sjöblom, Åbolands distrikt, annalena.sjoblom@redcross.fi
    • Olof Collin, Ålands distrikt, olof.collin@redcross.fi
    • Rolf Sund, Österbottens svenska distrikt, rolf.sund@redcross.fi
  • Utbildningsplanerare inom beredskapen Petra Alijärvi, petra.alijarvi@punainenristi.fi