Frivilliga räddningstjänstens ledarkompletterande utbildning

10.03.2024 klo 9.00 Korsholm

Frivilliga räddningstjänstens ledarkompletterande utbildning

 

Var: Hotell Vallonia Smedsby, Centrumvägen 3, 65610 Korsholm eller Teams (distans)

När: Söndag 10.3.2024 kl. 9.00 – 17.00

Pris: 0 €

Utbildare: Anders Blomberg

Tilläggsuppgifter: Rolf Sund

Anmälning via Lyyti: https://www.lyyti.in/FRT_ledarkomplettering_10_3_2024

Övrigt: Eventuell övernattning bokar & betalar man själv. Vallonia erbjuder rabatterat pris på hotellövernattning; enkelrum 105€/natt och dubbelrum 122€/natt (inkl. frukost, parkering och gratis kvällsbuffé kl. 18-21).

Sista anmälningsdag 5.3

 

Mål för söndagen är att få en bättre förståelse och användning av spontana frivilliga. Hur kan vi bättre använda oss utav denna resurs. Där till vad betyder MSO (Managening search operation) för oss som Frivilliga räddningstjänst, få en bättre förståelse för polisens modell i att leda arbete.

9:30 Välkommen till FRT ledare komplettering.

9:45 Komplettering, mottagande av spontana frivilliga.

11:00 Diskussion kring spontana frivilliga, är detta något som vi vill.

11:30 Lunch.

12:30 Välkommen till del 2.

12:45 Vad är MSO och vad betyder det för FRT.

14:00 Diskussion kring MSO.

14:30 Avslutning. Hälsning från Centralbyrån, FRT 60 år.

15:00 Hemfärd.

 

Teams länk för söndagen till dem som anmäler sig distans:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzY5ODhkMDktYzNiMC00YTdlLTkzNTAtMjc2YjVlMGNjNjcx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228dc51ca0-bd55-4dff-8ba7-86b481660778%22%2c%22Oid%22%3a%224fa3c43e-b60c-493b-934b-4a96fc1c2503%22%7d