Frivilliga räddningstjänstens gruppledarutbildning

09.03.2024 klo 9.00 Korsholm

Var: Hotell Vallonia Smedsby, Centrumvägen 3, 65610 Korsholm

När: Lördag 9.3.2024 kl. 9.00 – 17.00

Pris: 0 €

Utbildare: Anders Blomberg

Tilläggsuppgifter: Rolf Sund

Anmälning via Lyyti: https://www.lyyti.in/FRTgruppledarutb_9_3_2024

Övrigt: Eventuell övernattning bokar & betalar man själv. Vallonia erbjuder rabatterat pris på hotellövernattning; enkelrum 105€/natt och dubbelrum 122€/natt (inkl. frukost, parkering och gratis kvällsbuffé kl. 18-21).

Sista anmälningsdag 5.3

 

Den här kursen vänder sig till alla inom Frivilliga räddningstjänsten (FRT) som vill kunna fungera som en operativgrupps gruppledare under ett uppdrag. Kursen utgår från att du skall kunna fungera som gruppledare för din grupp. Vad som förväntas av en gruppledare, hur kommunikationen till FRT ledaren och övriga ledningsgruppen fungerar och annan viktig information hur du stödjer din grupp i olika situationer.

Gruppledarkursen innehåller två delar, en gemensam kunskapsmålsenligt innehåll (4 t) och en verksamhetsområdets relaterande gruppledarkunskaper (4 t).

9.00 Välkomnande och genomgång av kursen. Kaffe/te

9.15 Hur fungerar FRTs struktur / Samarbete med myndigheterna

9.45 FRT Ledningsplats och uppgifter

10.15 Ledarskap och situationsmedvetenhet, FRT- gruppledarens roll?

10.15 FRT- gruppledarens dokument

10.45 Gruppdynamik – stöd för gruppen

11.30 Lunch

12.30 Säkerhet och kommunikation

13.00 Gruppledarens administrativa roll, information till/från landskapskommittén

13.30 Skrivbordsövning Del 1.

– Anlända till uppsamlingsplats

– Rapport till FRT- ledaren

– Upprätthålla lägesbild

15.00 Genomgång av övningen

16.30 Utvärdering

17.00 Slut för dagen