Frivilliga räddningstjänstens grundkurs (på distans)

15.09.2020

Frivilliga räddningstjänstens grundkurs på distans – via Teams

Tisdag den 15.9.2020 kl. 17.30-20.30

Välkommen på grundkurs i frivilliga räddningstjänsten!

Under kursen bekantar vi oss med frivilliga räddningstjänstens (Vapepas) verksamhet.

Vi behandlar bland annat:

  • Frivilliga räddningstjänsten i allmänhet
  • Samarbete med myndigheter och myndigheternas verksamhet
  • Larmgrupp och vad medlemskap i en larmgrupp innebär

Utbildningen är kostnadsfri.

Kursen är öppen för alla intresserade, och kräver inga förhandskunskaper.

Du behöver dator med nätuppkoppling (eller alternativt en padda eller smarttelefon).

Du kan delta oberoende av var i landet du befinner dig.

Anmäl dig senast den 12.9 kl. 10.00 via:

https://www.lyyti.fi/reg/Grundkurs_i_Frivilliga_raddningstjansten_pa_distans_8838

Välkommen med!