Frivilliga räddningstjänstens grundkurs (på distans)

10.05.2021

Frivilliga räddningstjänstens grundkurs på distans – via Teams

Måndag den 10.5.2021 kl. 17.30-20.30

Välkommen på grundkurs i frivilliga räddningstjänsten!

Under kursen bekantar vi oss med frivilliga räddningstjänstens (Vapepas) verksamhet.

Vi behandlar bland annat:

  • Frivilliga räddningstjänsten i allmänhet
  • Samarbete med myndigheter och myndigheternas verksamhet
  • Larmgrupp och vad medlemskap i en larmgrupp innebär

Utbildningen är kostnadsfri.

Kursen är öppen för alla intresserade, och kräver inga förhandskunskaper.

Du behöver dator med nätuppkoppling (eller alternativt en padda eller smarttelefon).

Anmäl dig via:

https://www.lyyti.fi/reg/Grundkurs_i_Frivilliga_raddningstjansten_pa_distans_4356

Välkommen med!