Etsinnänperuskurssi hybridi

23.03.2022 - 26.03.2022 klo 17:30-20.30 ja 9:00-12:00 Espoo

Tämä kurssi on hybridiversio, joka koostuu kahdesta eri osasta. Ensin suoritetaan teoriaosio etänä (Teams) 23.3. klo 17:30-20:30, ja sen jälkeen harjoitellaan ulkona 26.3. klo 9:00-12:00 Jotta kurssi hyväksytään sinun pitää osallistua sekä teoria- että harjoitusosioon.

Kurssin tavoitteet
Kurssin käytyään osallistuja tuntee Vapepan toimintaperiaatteet ja viranomaisyhteistyön sekä tavallisimmin käytettävät maastoetsintämenetelmät ja osaa soveltaa niitä etsintätilanteessa. Osallistuja osaa toimia etsintähälytyksissä, tietää etsinnän eri vaiheet, henkilökohtaisen etsintävalmiuden, vastuuasiat, Vapepan hälyttämisen ja toiminnan johtamisen periaatteet.

Kenelle kurssi soveltuu
VAPEPA-toiminnasta kiinnostuneille henkilöille.

Kurssin kouluttajana toimii Kalle Kivimaa sekä maasto-osiossa kokeneita vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimijoita.

Kurssi järjestetään yhteistyössä opintokeskus Siviksen kanssa.

Lisätietoa espoo.vapepa@gmail.com
Tervetuloa oppimaan

Ilmoitautuminen Lyytilinkin kautta. TÄSTÄ

Ilmoittaudu mukaan