Etsinnän maastojohtajakurssi

23.09.2016 - 24.09.2016 klo 16.30 Heinola

Kohderyhmä
Etsinnän maastojohtajakurssi on tarkoitettu etsinnän
peruskurssin suorittaneille, kohtalaisen suunnistustaidon
omaaville ja aktiivisesti etsintätoiminnassa mukana oleville Vapaaehtoisen pelastuspalvelun eri järjestöjen jäsenille. Eduksi on hankittu kokemus etsintäharjoituksista ja etsinnöistä. Kurssille voidaan ottaa enintään 15 kurssilaista.

Tavoite
Kurssin käytyään henkilöllä on valmiuksia johtaa partion-, ryhmän- ja joukkueen suuruista yksikköä etsinnässä. Osallistujan motivaatio Vapepa-toimintaan on kasvanut, jonka lisäksi osallistujan paikka Vapepa tehtävässä ja organisaatiossa on selvinnyt. Osallistuja tietää ja tuntee maastojohtajan velvollisuudet ja vastuut.

Kurssin sisältö
Kurssi on pituudeltaan 16 tuntia, sisältäen teoriaa, ryhmätehtäviä ja maastoharjoituksia. Lauantain etsintäharjoituksessa kurssilaiset toimivat ohjatusti pienimuotoisissa johtajatehtävissä maastossa. Johdettavaksi tulee kurssin ulkopuolisia etsintäryhmiä.Todistuksen saaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa koko kurssin ajan.

Kurssin pääosiot
1. Maastojohtajan rooli ja tehtävät
2. Maastojohtajan suunnittelutehtävät
3. Maastojohtajan johtamistoiminta
4. Toiminta maastojohtajana

Ohjelma antoi laittaa liitteeksi vain yhden tiedoston. Kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä vaadittavan osallistujatietolomakkeen saa pyytämällä osoittesta juhani.salonsaari@suomi24.fi tai valtteri.vayrynen@redcross.fi