Ensihuollon koulutusilta

27.04.2016 klo 17:30 Pello

Vapepan toiminta on kaikkia viranomaisia tukevaa toimintaa. Ensihuolto on välitöntä toimintaa heti onnettomuuden tapahduttua tai muun avuntarpeen tultua esille. Ensihuolto voi olla evakuoinnin, tulvan tai laajamittaisen maahantulon jälkeen tarvittavaa tukitoimintaa: majoitusta, muonitusta, kuljetusta, viestintää sekä vaate- tai muuta aineellista apua, sekä henkistä tukea.

Ohjelma liitteenä Ilmoittautumiset : 19.4.2016 mennessä annikki.pandy@punainenristi.fi

Koulutus on maksuton. Tervetuloa!

Ilmoittaudu mukaan