ENSIHUOLLON JATKOKURSSI

13.01.2017 - 14.01.2017 klo 17,00 Tampere

Kurssi on tarkoitettu jo ensihuollon peruskurssin
suorittaneille henkilöille sekä mahdollista käytännön
kokemusta omaaville.

Kurssi on harjoituspainotteinen, varaudu myös ulkona
olemiseen. Osallistuja syventää kurssilla ensihuoltoryhmässä
toimimisen taitoja sekä laajentaa ensihuoltotehtävien
ymmärtämistä. Kurssi toimii johdantona
ryhmänjohtamiseen ja vahvistaa myös ensiavun, henkisen
tuen ja viestin perusosaamista.

Kurssin kouluttajina toimivat valmiuskouluttajat Anneli
Häkkinen, Elina Sieppi ja Mari Rantio sekä viranomaispuhujat.