Suomen laajin vapaaehtoisten öljyntorjuntaharjoitus käynnistyy Hangossa tänään

Kymmenet vapaaehtoiset ja viranomaiset kokoontuvat tänä viikonloppuna Hankoon testaamaan uutta öljyntorjunnan yhteistoimintamallia. Vapepan uusi toimintamalli on suunniteltu erityisesti laajoihin operaatioihin isojen öljyvahinkojen jälkeen. Sitä testataan nyt tässä laajuudessa ensimmäistä kertaa.

Hankesuunnittelija Niki Haake Suomen Punaisesta Rististä kertoo, että nyt testattavan toimintamallin ideana on tehostaa vapaaehtoista öljyntorjuntaa saattamalla eri alojen osaajia yhteen. Suuressa öljyntorjuntaoperaatiossa tarvitaan yhtä lailla rantojen puhdistajaa, autonkuljettajaa kuin kokkia soppatykille.

– Yksittäisillä järjestöillä on paljon osaamista esimerkiksi rantaöljyntorjunnassa. Kaikki vapaaehtoiset tarvitsevat isossa operaatiossa kuitenkin tukea muilta järjestöiltä, esimerkiksi muonitusta, kuljetuksia, liikenteenohjausta ja operaation johtamista, Haake toteaa.

Uusi toimintatapa vapauttaa voimia viranomaiselta

Viikonlopun öljyntorjuntaharjoitusta Hangon Syndalenissa johtaa Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, joka olisi vastuussa rantaöljyntorjunnasta myös todellisessa onnettomuustilanteessa.

– Jos tapahtuu mittava öljyvahinko, joka likaa laajoja maa- tai ranta-alueita, puhdistustyö voi kestää jopa useita viikkoja, palopäällikkö Antti Lallukka Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta toteaa.

Vapaaehtoisten tukea on ollut tarjolla viranomaisille aiemminkin, mutta viranomaisten on pitänyt huolehtia vapaaehtoisten johtamisesta ja huollosta muun työnsä ohessa. Uudessa toimintamallissa vapaaehtoiset hoitavat nämä tehtävät itse ja viranomaiset voivat käyttää työaikansa kaikkein vaativimpiin tehtäviin.

– Pelastuslaitoksella tai jälkitorjunnasta vastaavalla kunnalla ei yksin ole resursseja hoitaa laajamittaisia ja pitkäkestoisia rantojen puhdistustöitä tai muita niihin liittyviä tehtäviä. Siksi vapaaehtoisten tekemä öljyntorjuntatyö on erittäin tärkeää omaisuusvahinkojen ja ympäristötuhojen vähentämiseksi, palopäällikkö Lallukka summaa.

Tarvittaessa koulutetaan lisää auttajia

Hangon harjoituksessa on mukana vapaaehtoisia monista Vapepan jäsenjärjestöistä: WWF:stä, Punaisesta Rististä, Suomen Lentopelastusseurasta, Suomen Meripelastusseurasta ja MPK:sta. Varsinaisesta öljyyntyneiden rantojen puhdistamisesta huolehtivat WWF:n öljyntorjuntajoukot. Ne ovat erikoistuneet rantojen puhdistamisen lisäksi öljyyntyneiden eläinten hoitoon.

Hangossa harjoitellaan myös sitä, miten uusia auttamishaluisia ihmisiä koulutetaan öljyntorjuntatehtäviin paikan päällä.

– Jos tai kun suuri öljyonnettomuus sattuu, vapaaehtoisia tarvitaan paljon. Paikalliset ihmiset voivat tuolloin olla isoksi avuksi, sillä he ovat jo valmiiksi lähettyvillä. Pikakoulutuksen jälkeen he ovat valmiita rantaöljyntorjuntaan, sanoo WWF:n meriasiantuntija Anna Soirinsuo.

 

Lue lisää vapaaehtoisesta öljyntorjunnasta:

Vapaaehtoiset öljyntorjunnassa -hanke

WWF:n öljyntorjuntajoukot