Seinäjoki ja Kurikka yhteistoimintasopimukseen Vapaaehtoisen pelastuspalvelun kanssa

Suomen Punaisen Ristin, Länsi-Suomen piirin toiminnanjohtaja Tero Hintsa allekirjoitti vapaaehtoisjärjestöjen ja Seinäjoen kaupungin välisen yhteistyösopimuksen tiistaina 21.4.2020. Vastaava sopimus hyväksyttiin edellisellä viikolla Kurikassa.

Sopimukset antavat vankan pohjan järjestöjen ja kuntien väliselle koulutus- ja harjoitusyhteistyölle sekä häiriötilanteiden hallintaan. Sopimuksesta löytyvät kohdat laadunhallinnasta, vakuutusturvasta ja kulukorvauksista. Sopimuksessa kuvaillaan myös niitä tehtäviä, joita vapaaehtoiset voivat kaupungin apuna tehdä.

– Sopimukset ovat julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyön selkäranka erityisesti pelastuspalveluihin liittyvässä vapaaehtoistoiminnassa. Kun toimitaan yhdessä harjoituksissa ja ollaan tuttuja puolin sun toisin, on toiminta hälytystehtävissäkin helppoa sekä luontevaa, Tero Hintsa kertoo.

Yhteistoiminnan tavoitteet

Yhteistyön tavoitteena on edistää kansalaisten kriisinsietokykyä, etenkin nostamalla esille henkilökohtaista vastuuta omasta turvallisuudesta, oman selviytymisen vahvistamista, sekä korostamalla omatoimisen varautumisen, ennaltaehkäisyn ja jälkihuollon merkitystä.

Vapepa on osaltaan mukana vahvistamassa verkostomaista yhteistyötä järjestöjen, kuntien ja viranomaisten kesken arjen turvallisuuden vahvistamiseksi. Koordinoitu vapaaehtoisjärjestöjen tuki palvelee kunnan toimintavalmiuden kehittämistavoitteita ja luo hyvinvointia positiivisen asukasaktivismin kautta.

Lisätiedot:
Aki Valonen
Valmiuspäällikkö
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu, Vapepa Suomen Punainen Risti, Länsi-Suomen piiri
Laturitie 2, 60510 Seinäjoki, Ailakinkatu 5, 40100 Jyväskylä
Puh. +358 40 528 0902, aki.valonen@redcross.fi

Tero Hintsa
Toiminnanjohtaja
Suomen Punainen Risti, Länsi-Suomen piiri
Puh. +358 40 512 17 26, tero.hintsa@redcross.fi