Sisäministeriö päivittää pelastustoimen strategiaa

Sisäministeriössä on käynnissä hanke, joka valmistelee pelastustoimen strategian vuoteen 2025. Strategiatyön tavoitteena on pelastustoimen toimintakyvyn turvaaminen ottaen huomioon julkisen talouden haasteet ja muut toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset.

Vapepan koordinaatiojärjestö SPR on antanut oman lausuntonsa strategiamuutoksen pohjaksi.

SPR:n lausunnossa todetaan mm., että

  • Suomen Punainen Risti esittää, että järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden rooli sekä koordinoitu yhteistyö niiden kanssa otetaan strategiassa huomioon läpileikkaavasti eri tavoitteiden toimeenpanossa, niin ettei se jää irralliseksi tavoitteeksi muiden rinnalle.
  • Järjestöt ovat keskeisiä toimijoita kaikkien pelastustoimen strategian tavoitteiden saavuttamisessa. Suomen Punainen Risti on huolissaan siitä, että strategiasta puuttuu nykyisellään kokonaan pelastusalan järjestöjen oma vahva rooli yhteensovittaa ja koordinoida laajemmin vapaaehtoissektoria. 51 järjestön yhteenliittymä Vapepa on kansainvälisesti ainutlaatuinen esimerkki järjestöjen ja viranomaisten yhteisestä koordinaatiomekanismista, joka toimii yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
  • Valmisteilla olevan strategian tulisi varmistaa, ettei järjestökenttää ja vapaaehtoissektoria yhtäältä jätetä pois tai käsitellä erillisenä toimialan keskeisissä prosesseissa tai toisaalta jätetä huomioimatta käytännön toiminnassa pelastuslaitoksissa.

SPR:n lausunnon voi lukea kokonaisuudessaan täällä: SPR lausunto pelastustoimen strategia 2025, toukokuu 2016.

Sisäministeriön aineistoihin ja strategialuonnokseen voi tutustua Sisäministeriön verkkosivuilla.