Savo-Karjalassa harjoitellaan hälyttämistä 112-päivänä

Vapepan Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntatoimikunnat järjestävät maanantaina 11.2.2019 iltapäivän ja illan aikana 112 -päivän hengessä hälytysharjoituksen.

Hälytys tehdään OHTO-hälytysjärjestelmällä ja harjoituspäivän aikana hälytysviesti lähtee jokaiselle maakuntien hälytysryhmiin liitetylle vapaaehtoiselle. Toivomme jokaisen vapaaehtoisen osallistuvan harjoitukseen ja vastaavan hälytystekstiviestiin oman sen hetkisen tilanteen mukaisesti. Harjoitukseen ei liity liikkeelle lähtöä, vaan harjoitukseen voi osallistua kotoa käsin.

Harjoituksen takoituksena on harjoitella sekä hälyttämistä (valmiuspäivystäjät) että hälytysviestiin vastaamista (hälytysryhmien jäsenet). Tavoitteena on, että:

  • hälytysryhmien jäsenet osaavat vastata hälytysviestiin ja osaavat päivittää osallistumisstatustaan ja
  • ymmärtävät hälytysviestiin vastaamisen merkityksen
  • tarkastetaan yhteystietojen ajantasaisuus
  • varmistetaan järjestelmän toimivuus
  • saadaan arvio harjoituspäivän aikaisesta käytettävissä olevasta henkilöresurssista

 

OHTO-hälytysviestiin vastaaminen

Kukin hälytysviestin vastaanottanut vastaa viestiin omista sen hetkisistä lähtökohdistaan. Tehtävälle ei ole pakko lähteä, mutta on enemmän kuin suotavaa, että viestiin vastataan jotakin. Tehtävää johtava vapepa-johtaja suunnittelee tehtävää jo ennen kokoontumista saapuneiden vastausten perusteella, jolloin myös käytettävissä oleva henkilöresurssi on tärkeä tieto.

Jos tilanteesi muuttuu vastaamisen jälkeen, voit vastata hälytysviestiin uudestaan ja muuttaa vastaustasi. Muista vastata aina alkuperäiseen puhelimeesi saapuneeseen hälytystekstiviestiin ja käyttää vastauksesi hälytysviestissä ollutta juoksenaa tehtävänumeroa.

  • Jos pääset tehtävälle ilmoitetuna kellon aikana (olet paikalla kokoontumisaikaan), vastaa: tehtävän numero _välilyönti_ OK _välilyönti_ mahdolliset lisätiedot. Esim “199 OK mukana koira”.
  • Jos pääset, mutta et ilmoitettuna aikana, vastaa: tehtävän numero _välilyönti_ PM _välilyönti_ arvioitu saapumisaikasi. Esim “199 PM 18:40”
  • Jos et pääse tehtävälle, vastaa: tehtävän numero _välilyönti_ EI. Esim “199 EI”