Pidä Saaristo Siistinä ry Vapepan jäseneksi

Kuva: Pidä Saaristo Siistinä ry

Veneilijöiden ja vesillä liikkujien ympäristöjärjestö Pidä Saaristo Siistinä ry  on liittynyt Vapaaehtoisen pelastuspalvelun valmiusjäseneksi. Yhdistys on Vapepan 51. jäsenjärjestö.

Pidä Saaristo Siistinä (PSS) ry:n tavoitteena on pitää Suomen rannat ja saaristo puhtaina ja tukea veneilymahdollisuuksia koko maan vesistöalueilla. Vuonna 1969 perustettuun yhdistykseen kuuluu kaikkiaan lähes 13 000 jäsentä eri puolilta Suomea. Se toimii saaristo- ja rannikkoalueilla sekä Järvi-Suomessa.

PSS ry:llä on järvi- ja merialueilla neljä huoltoalusta, joiden miehistö tyhjentää saariston jätepisteitä ja kuivakäymälöitä sekä tekee muita huoltotöitä veneilijöille tarkoitetuissa Roope-palvelupisteissä. Yhdistyksen huoltoalukset myös auttavat ja kuljettavat vesillä ja saaristossa hätään joutuneita ihmisiä tarpeen mukaan.

Vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa toimii kaikkiaan 41 valmiusjärjestöä, joista kukin vastaa omien hälytysryhmiensä kouluttamisesta ja varustamisesta hälytystehtäviin. Lisäksi mukana on 10 toimintaa tukevaa järjestöä ja yhteisöä.