Perehdytys öljyntorjuntaan ja työturvallisuuteen 25.4.2015

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön hanke – Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan – nytkähti pykälällä eteenpäin, kun Perehdytys öljyntorjuntaan ja työturvallisuuteen –kurssi kokosi Mikkelin ammattikorkeakoululle noin 40 asiasta kiinnostunutta.

Tilaisuus antoi laajemman katsauksen öljyvahinkojen syntyyn, öljyntorjuntaan ja ympäristövaikutuksiin kuin saman hankkeen kuukautta aiemmin toteutettu info- ja työpajailta. SPEKin hankkeen tavoitteena on määritellä vapaaehtoistoimijoille soveltuvat tehtävät, koulutus ja toimintamalli vapaaehtoisten ja viranomaisten yhteistoiminnalle merkittävissä öljyntorjuntatilanteissa. Etelä-Savo on hankkeen toinen pilottialue Varsinais-Suomen rinnalla.

Ely-keskuksen ja pelastusviranomaisen puheenvuoroissa käsiteltiin öljyvahinkojen vaikutusta ympäristöön ja öljyntorjunnan kulkua. Esityksissä kuultiin ja nähtiin käytännön esimerkkejä ja kokemuksia niin maalta kuin vesistöistäkin. Vapaaehtoisten roolia, sen laajuutta ja merkitystä pitkäkestoisissa öljyntorjunta- ja jälkisiivousoperaatioissa painotettiin.

Järjestöjen ja yhdistysten puheenvuoroissa esiteltiin yleisesti niiden toimintaa ja toisaalta mahdollista roolia öljyntorjunnan tukena. WWF toi konkreettisesti esille oman erikoisosaamisensa öljyvahingon siivoamisessa. Vapaaehtoisen pelastuspalvelun puheenvuorossa visioitiin laajemmin eri järjestöjen tehtäväjakoa viranomaisten tuki- ja huoltojoukkoina.