Pelastuspalveluseminaari 26 – Suomi 100 ekstra pidettiin Saariselällä

Pelastuspalveluseminaari järjestettiin 25.- 27.8.2017 Saariselällä Lapland Hotels Riekonlinnassa ja sen lähimaastossa. Seminaari oli osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa.

Video seminaarista:
https://www.youtube.com/watch?v=KTC3zkz0hLo

Valtakunnallisia pelastuspalveluseminaareja on järjestetty yhteistyönä keskeisten turvallisuusviranomaisten, vapaaehtoisten ja yhteistyöyritysten kanssa vuosina 1988 – 2014 yhteensä 25 kertaa. Kolmipäiväisiin seminaareihin on osallistunut yhteensä yli 5 000 henkilöä.

Seminaarien tavoitteina on ollut:

 • tiivistää eri viranomaisten keskinäistä yhteistyötä
 • tiivistää ja yhdenmukaistaa viranomaisten ja vapaaehtoisten välistä yhteistoimintaa
 • kehittää kalustollisia ja toiminnallisia valmiuksia riskianalyysin mukaisiin vakaviin häiriö- ja suuronnettomuustilanteisiin.

Seminaarien keskeisten tavoitteiden saavuttamisesta lainaan pelastusylijohtaja evp Pentti Partasen lausuntoa:  ”Pelastuspalveluseminaarit ovat palvelleet monia tarkoituksia. Niissä on kehitetty, esitelty ja kokeiltu uusia toimintamenetelmiä ja välineitä, välitetty uusinta tietoa, harjoiteltu ja testattu toimintaa usein hyvinkin realistisissa harjoituksissa ja verkostoiduttu erityisesti oman alueen toimijoiden kesken, mutta myös muualta Suomesta tulleiden eri alojen edustajien kanssa. Samanlaiseen seminaari- ja yhteistoimintaan ei ole päästy muualla Suomessa. Ehkä onnistumiseen tarvitaan Lapin luontoa ja henkeä.”

Pelastuspalveluseminaari 26 – Suomi 100 ekstra:n teemana oli ”vapaaehtoiset viranomaisten tukena – Lapin erityisosaamiset yhteistoiminnan järjestelyissä”.

Seminaarin tavoitteena oli päivittää suuronnettomuustilanteiden keskus-, alue- ja paikallishallinnon viranomaisten toimintavalmiudet ja vapaaehtoisten käytettävyydet viranomaisten tukena. Maastoharjoituksen otsikkona oli poliisijohtoinen vaativa etsintäharjoitus matkailukeskuksessa ja sen ympäristössä, etsintälohkojen ulottuessa jylhään tunturimaastoon. Harjoitukseen liittyi osaharjoitteina ensihoito, psykososiaalinen- /henkinen tuki ja ensihuolto. Keskeistä harjoituksessa oli johtaminen ja johdettavana oleminen. (Lainaus puheenjohtaja Rauno Vihriälän avauksesta)

Seminaarin avaus Rauno Vihriälä.

Perjantain luennoilta.

Perjantain alkuiltapäivästä kuultiin ajankohtaisia asioita tulevista muutoksista. Luennoitsijoina ylijohtaja Kaisa Ainasoja Lapin aluehallintovirastosta, maakuntajohtaja Mika Riipi Lapin liitosta ja kunnanjohtaja Toni K Laine Inarin kunnasta. Ylikonstaapeli Jari Seppälä Lapin poliisilaitokselta valotti MSO-etsinnän kehitystä ja tulevaisuutta Lapissa. Kahvin jälkeen Lapin eri viranomaiset valottivat viranomaisten ja Lapin Vapepan resursseja pelastus ja avustustehtävissä.

Suomi 100 teeman mukaisesti ”Tehemmä yhessä” ja näin myös tehtiin.

Puheenvuorojen jälkeen julkaistiin Lapin poliisin ja Lapin Vapepan vapaaehtoisvoimin ja yhteistuumin kirjoittama MSO-etsinnän kenttäopas ja Sippo Nevalaisen kokoama Toiminta ilma-alusten kanssa maasto-olosuhteissa opas.

Kenttäopas on tarkoitettu Vapaaehtoisen pelastuspalvelun kadonneen henkilön etsintää tukemaan ja koulutuksen oheismateriaaliksi. Oppaan sisältö on koottu aikajanalle – aiheiden edeten katoamisilmoituksesta hallittuun purkuun. Oppaan avulla etsinnän perusteet oppinut voi omatoimisesti kerrata ja toteuttaa etsinnän eri vaiheita käytännössä. Peruskurssilla opas toimii runkona ja muistilistana harjoituksissa. ( Oppaan alkupuhe J.Seppälä)

MSO-oppaan Lapin Vapepalle sponsoroi Popa Oy ja BRP Finland Oy, Toiminta ilma-aluksen kanssa oppaan Arctic Heat Control Oy.

Lauantaiaamu alkoi Saariselällä varsin koleassa säässä. Aamun ensimmäiset tunnit kuluivat kuitenkin osalla sisätiloissa kuunnellen mielenkiintoisia asiantuntijoiden pitämiä luentoja ja pelastusylijohtaja evp Pentti Partasen vetämää paneelia. Paneelissa mukana eversti Jyrki Kaisanlahti Jääkäriprikaatista, Johtaja Jari Aalto Lapin aluehallintoviraston pelastustoimen ja varautumisen vastuualueelta, pelastusylijohtaja Esko Koskinen SM, lääkintäpäällikkö Eero Hirvensalo HUS, neuvotteleva virkamies Merja Rapeli STM ja vanhempi osastoesiupseeri Juha-Antero Puistola puolustusministeriöstä.

Paneeli menossa.

Paneelin jälkeen osallistujat vaihtoivat ulkovarustukseen/tunnisteliiveihin ja siirtyivät harjoitusalueelle. Harjoitusalueella poliisi kertoi tilannekuvan ja mahdollisti tutustumisen tilannejohtopaikkaan ja siellä olevaan kalustoon. Etsintäharjoituksen johtajana toimi ylikonstaapeli Jari Seppälä ja ensihoidon harjoituksen johti lääketieteen lisensiaatti Jari Pirnes.

Etsintäharjoituksen kuvaus

Tilanne käynnistyi, kun poliisi hälytti Vapepan hätäetsintään Saariselän alueelle. Tiedot kadonneista: 7-vuotias Silja ja hänen mummonsa Susanna, jotka olivat kadonneet hotellilta Sanna-äidin ollessa töissä. Äidin tullessa antamaan pistosta diabetesta sairastavalle tyttärelleen klo 11 hotellihuoneeseen, tyttö ja mummi olivatkin kadonneet, eikä äiti tavoittanut heitä. Äiti oli tehnyt katoamisilmoituksen hätäkeskukseen. Poliisi oli suorittanut lähietsinnän ja Vapepan, Pelastuksen, Rajan sekä PV:n joukot hälytettiin mukaan etsintöihin hyvin pian. Normaali MSO-etsintätoiminta käynnistyi heti vapaaehtoisten ilmoittauduttua Vapepa-keskukseen.

Äiti tuli tilannekeskukseen noin tunti etsintähälytyksen jälkeen hyvin hysteerisenä ja hädissään. Poliisin jututettua häntä hetken äiti ohjattiin henkisen tuen auttajien hoiviin. Kateissa ollut mummo löytyi n. klo 14.30 harhailemassa ja etsimässä Siljaa hieman sekavana.

Mummo kuljetettiin tilannejohtokeskukseen ja poliisi puhutti myös mummoa, jonka jälkeen hänkin siirtyi henkisen tuen auttajien hoiviin. Äidin ja mummin kohtaaminen oli tunteikas ja he turvautuivat hädissään toisiinsa sekä henkisen tuen auttajiin huolen kasvaessa tyttären kohtalosta ajan kuluessa.

Päivän ja etsintöjen edetessä äidiltä ja mummilta saatiin etsinnän kannalta tarpeellisia vihjeitä siitä, mihin tyttö olisi voinut kadota. Äiti mm. kertoi, että hänen ex-miehellään oli lähestymiskielto häntä ja tyttöä kohtaan ja että hän pelkäsi ex-miehen olevan kuvioissa jotenkin, hän kertoi mm. ex-miehen auton rekisterinumeron auttajilleen, jotka välittivät tiedot aina poliisille. Myöhemmin ex-miehelle kuuluva auto löytyikin etsittävältä alueelta ja epäilys hänen liittymisestä tytön katoamiseen heräsi. Tilanne muuttui vaaralliseksi tehtäväksi n. klo 15.30 ja vapaaehtoisjoukot vedettiin pois maastosta. Pian tämän jälkeen saatiin ilmoitus, että tyttö on löytynyt hyvässä kunnossa isänsä kanssa ja isä otettiin kiinni.

Tämän lisäksi etsintään tulossa ollut etsijäjoukko (6 henkilöä) joutui matkalla auto-onnettomuuteen ja he tarvitsivat pelastuslaitoksen sekä ensihoidon apua – EH-harjoitus. Auto-onnettomuudessa loukkaantuneiden henkilöiden omaisia saapui yllättäen onnettomuuspaikalle, josta heidät ohjattiin saamaan kriisiapua henkisen tuen auttajien luokse. Etsinnässä mukana jalkamiesten lisäksi oli mm. mönkijöitä, koirakkoja ja RPAS-laitteet.

Mainittakoon että Lapin poliisilaitoksen miehittämätön ilma-alustoiminta (RPAS) voitti kesäkuussa Suomidigin suunnannäyttäjät -kilpailun. Onnittelut vielä kerran koko RPAS-tiimille!

 

Vapepa 1 ja Tilanne 1 uusin selkätekstein.

Vapepakeskus toiminnassa.

Vapepakeskuksen toimijoita.

Ensihuolto toiminnassa.

Käskyn jako.

Ensihoidon harjoituksen kuvaus

Etsintäharjoitukseen osallistuu suuri määrä etsijöitä ja erästä etsijäryhmää (kuljettaja ja 5 matkustajaa) kuljettava farmariauto ajautuu 80 km/h nopeudesta ulos tieltä väistäessään poroa ja pyörähtää katon kautta ympäri. Tilanteessa kolme potilasta loukkaantuu vakavasti, kaksi lievemmin ja yksi selviää ilman fyysisiä vammoja.

Katto on jo saatu irrotettua ja potilaat kylmäsuojattua.

Yhteistoimintaa pelastus ja ensihoito.

Potilaiden vammakuvaukset:

Kuljettaja: Puristuksissa kuljettajan paikalla. Rintakehävamma (kylkiluiden murtumat) ja hengitysvaikeus, vasemman säären murtuma.

Matkustaja: Autossa vänkärin paikalla, ei puristuksissa. Oikean reiden avomurtuma, kallovamma, aleneva tajunta (GCS 13 -> 7)

Matkustaja: Lentänyt ulos autosta, puristuksissa osittain auton alla. Instabiili lantion murtuma, vasemman säären avomurtuma, hypovoleminen sokki.

Matkustaja: Oikean solisluun murtuma, oikean olkavarren murtuma, orientoitunut. Kykenee kertomaan montako henkeä autossa on ollut.

Matkustaja: Rintakehävamma ja hengitysvaikeus, autosta siirron jälkeen hengitysvaikeus pahenee. Aluksi valittaa rintakehävammaa, auton ulkopuolelle kehittyy tensiopneumothorax 5 min aikana.

Matkustaja: Tullut ulos autosta, turvavyön käytöstä ei tietoa. Ruhjeita ja pintanaarmuja käsissä ja jaloissa.

Jari Pirnes pitää ensihoitoharjoituksen ennakkoselostusta kutsuvieraille.

Harjoituksiin osallistuneet ryhmäkuvassa.

Sunnuntaina jatkettiin vielä aamupäivän ajan luentojen ja harjoituksen palautteiden merkeissä. Luennot käsittelivät keskushallinnon ajankohtaisia asioita ja varautumista. Luennoitsijoina olivat toiminnanjohtaja Sirkka-Liisa Oinaala SPR Lapin piiri, osastopäällikkö Kauko Aaltomaa sisäasiainministeriön poliisiosasto, pelastusylijohtaja Esko Koskinen sisäasiainministeriön pelastusosasto, pelastustoimen kehittämispäällikkö Vesa-Pekka Tervo kuntaliitto ja lentoaseman päällikkö Jarmo Pyhäjärvi Ivalon lentoasema.

Harjoitusten palautteissa oli lyhyet palautepuheenvuorot, pelastukselta, poliisilta, lääkinnältä, Vapepalta, henkisestä tuesta ja ensihuollosta.

 • viesti- ja johtamisjärjestelmää tulee edelleen kehittää
 • Vapepakeskus sijaitsi liian kaukana poliisista
 • Vapepalaiset tulee saada kirjattua nopeammin, jolloin partiot saadaan liikkeelle nopeasti
 • Vapepa-keskuksen teltta ei pitänyt vettä
 • henkiselle tuelle haasteellinen harjoitus
 • ensihoidon harjoitus oli Lapin olosuhteissa vaativa monipotilastilanne
 • kuljetuskaluston ja henkilöstön resurssit olivat koetuksella
 • pitkät toimintavalmiusajat ovat todellisuutta Lapissa
 • ensihoidon osalta tulee kiinnittää huomiota tarkkaan triageen ja välittömiin hoitotoimenpiteisiin jo potilaiden ollessa kolariautossa
 • vammapotilaiden ensihoitoviiveiden minimointi ja kuljetusten nopeuttaminen
 • hypotermian uhka tulee muistaa ympäri vuoden
 • myös jatkossa ensihoidon harjoitusten tulee olla vastaavaa kokoluokkaa, jolloin saadaan tarvittavaa harjoitusta päivittäisten monipotilastilanteiden hoitamiseen.

Kokonaisuutenaan harjoitukset todettiin hyviksi ja toimintaa/oppimista palveleviksi. Yhteistyö korostui kaikilla sektoreilla. Hypotermia on edelleen yksi suuremmista ongelmista Lapissa, samoin Lapin rajalliset resurssit. Ensihuollossa muonitus oli ostettu, joten keiton ja kahvin jakaminen jäi Vapepan tehtäväksi. Kehitettävää on varmasti kaikilla toimialoilla. Yhteistyössä Lapin poliisilaitoksen kanssa Vapepan koulutuksen teemana vuonna 2018 on partioetsintä.

Pelastuspalveluseminaarien jatko on auki, useissa puheenvuoroissa ja käytäväkeskusteluissa tuli hyvin ilmi seminaarien tarve jatkossakin. Vain yhteisillä tapaamisilla ja harjoituksilla saadaan hyödynnettyä oikeassa tilanteessa kaikkien resurssien käyttö. Seminaarein yksi tärkeimpiä tavoitteita on ollut yhteistyön kehittäminen viranomaisten ja vapaaehtoisten välillä ja oli helppo huomata että yli 30 vuoden aikana tehty työ ei ole mennyt hukkaan ja tavoitteeseen on Lapissa päästy.

Seminaariin osallistui perjantaina 168 henkilöä, lauantaina 221 ja sunnuntaina 152. Vapepalaisia osallistui 63 + 16 järjestely ja rastihenkilöstöä yhteensä 79.

Vapepan osallistujat: Lapin Vapepa-ryhmät (eri järjestöistä) Ivalo, Meri-Lappi, Kittilä, Utsjoki, Posio, Kemijärvi, Muonio, Rovaniemi ja Ylitornio. Mukana moottorikelkkailijat, Ivalon, Saariselän ja Sodankylän VPK, pelastuskoirat, Ensi- ja turvakodin henkisentuen Vapepa-ryhmä, SPR, metsästyseurat, rauhanturvaajat, sukeltajat ja Työväen retkeilyliitto.
Viranomaisista: Lapin poliisilaitos, Lapin pelastuslaitos, Lapin ja Länsipohjan sairaanhoitopiirit, Puolustusvoimat, Lapin Rajavartiosto, Finavia, Inarin kunta, Lapin Avi ja Lapin liitto.
Keskushallinnon edustus: Sisäasiainministeriö, Puolustusministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriö, Kuntaliitto ja HUS.
Seminaaria tukivat (Vapepa-toimintaa): Popa Oy, Temrex Oy, Agnico Eagle Finland, BRP Finland Oy, Arctic Heat Control Oy, Lapland Hotels Riekonlinna, Saariselän Neste, Saariselän hissiyhtiö ja Lapin hinauspalvelu Falck

Lappilainen yhteistyö pelaa, poliisi valvoi ettei kukaan livistä luennolta ennen päättymistä.

Seminaarin yhteenvetona voidaan todeta, että Pelastuspalveluseminaari 26 – Suomi 100 EKSTRA:lle asetettu tavoite saavutettiin yli 100 %: sesti.

SUURET KIITOKSET KAIKILLE NYT JA AIEMMIN MUKANA OLLEILLE!

Teksti: Annikki v. Pandy (lainaukset Tanja Sälevä, Rauno Vihriälä, Jari Pirnes)

Kuvat: Sippo Nevalainen, Ari Soppela Lapin pelastuslaitos ja Henna Kelloniemi Lapin poliisilaitos

Video: Petri Hietala Lapin poliisilaitos