Pelastuspalvelujärjestöt -alueellisen valmiuden selkäranka

Länsi-Suomen piirin syksyn 2019 suunnittelutilaisuuksien ajankohdat on julkaistu Vapepan tapahtumakalenteriin. Syksyn tilaisuudet ovat jatkoa keväällä toteutetulle alustavalle kartoitukselle, jossa selvitettiin luontaisia alueyhteenliittymiä ja olemassa olevia rakenteita.
Syksyn tilaisuuksiin toivotaan edustajia jokaisesta paikallisesta pelastuspalvelujärjestöstä tai järjestöihin sitoutumattomia, oman lähialueen turvallisuuden kehittämisestä kiinnostuneita henkilöitä.

AUTTAJIEN VERKOSTO
Pelastuspalvelujärjestöt koordinoivat vapaaehtoisten osallistumista yhteiskunnan turvallisuustoimintaan
. Järjestöt kanavoivat myös järjestöihin kuulumattomien kansalaisten auttamishalun erilaisiin auttamistehtäviin. Järjestöjen varautumisella tarkoitetaan toimintaa, jolla varmistetaan tehtävien mahdollisimman häiriötön hoitaminen normaalioloissa, häiriötilanteissa sekä poikkeusoloissa. Varautumisessa hyödynnetään järjestötoiminnan joustavuutta ja mahdollisuuksia ulottaa toiminta kattamaan myös viranomaisten vastuualueiden väliin jäävät tehtävät. Järjestöiltä puolestaan odotetaan, että ne tuntevat roolinsa ja tehtävänsä osana kokonaisturvallisuutta, ja että ne ovat varmistaneet toimintansa jatkuvuuden.

ALUEELLINEN VALMIUS
Valmius on varautumistoimien tuloksena saavutettu tila, jossa kyetään vastaamaan erilaisiin uhkiin. 
Tavoitteena on jaettujen järjestöresurssien avulla taata tasalaatuisempi alueellinen auttamiskyky. Olemme vahvistamassa pelastuspalvelujärjestöjen roolia alueellisen valmiuden toimijana mm. kartoittamalla järjestöresursseja, avaamalla Vapepan paikallistoimikuntien roolia ja tehtäviä sekä miettimällä toiminnan suunnittelua ja jatkuvuudenhallintaa.  Muodostettavat valmiusalueet vastaavat Vapaaehtoisen pelastuspalvelun paikallistoimikuntien alueita.

Katso oman alueesi lähin alueellisen valmiuden tapahtuma ja ilmoittaudu mukaan: https://www.lyyti.in/Alueellinenvalmius_2019