OHTO hälytyskäyttöön vuodenvaihteessa

Vapepan hälytyksissä käytetään OHTO-järjestelmää vuoden 2017 alusta. OHTOn nimipäivän 11.10. kunniaksi haastamme nyt kaikki vapepalaiset kirjautumaan OHTOon.

Nyt on viimeinen hetki tehdä pohjatyöt: käyttäjät kirjautuvat OHTOon, hälytysryhmät luodaan, hälytyskortit täydennetään ja kirjautuneet liitetään hälytysryhmiin.

Syksyn tärkein asia on hälytysryhmän omien toimintatapojen muutoksista yhdessä sopiminen.

Miksi OHTO?

OHTOsta saadaan tieto hälytyksestä nopeasti hälytettäville. Tärkein syy OHTOon siirtymiselle on sen kautta operaation johdolle saatava tieto käytettävissä olevista ihmisistä ja välineistä. Tällöin johdolla on mahdollisuus hälyttää jo ennakolta lisävoimia. OHTOn kautta saadaan jaettua nopeasti viestejä operaation johdolta mukaan ilmoittautuneille esimerkiksi jos kokoontumispaikka vaihtuu, valmiushälytys muuttuu varsinaiseksi hälytykseksi tai tilanne peruuntuu.

OHTOn kautta tulevassa hälytyksessä ilmoitetaan aika, jolloin hälytysryhmien jäseniä tarvitaan tilannepaikalla. Valmiuspäivystäjä lähettää hälytyksen lähimmille hälytysryhmille hallinto- ja aluerajoista riippumatta. OHTO mahdollistaa erityisosaajien ja erityiskaluston hälyttämisen. Hälyttämistä voidaan tarvittaessa täydentää soittamalla.

OHTO viestit

Hälytyksen tultua siihen vastataan tekstiviestillä. Mukaan ilmoittautuvat saavat paluutekstiviestillä tarkemmat tiedot operaatiosta.

Ilmoittautuneet hälytysryhmäläiset kokoontuvat ryhmän itsensä sopimalla tavalla kimppakyyteihin, ottavat kaluston mukaan ja saapuvat tilannepaikalle.

OHTO tuottaa ajantasaista tietoa operaatioista omaan ja viranomaisten käyttöön sekä helpottaa operaatioiden jälkeistä raportointia.

Alkuvaiheessa OHTOn rinnalla saatetaan käyttää muitakin järjestelmiä. Sähköisen järjestelmän rinnalla on aina tarve myös perinteiselle paperiin tukeutuvalle varajärjestelmälle, mutta jatkossa sitäkin tullaan ylläpitämään OHTOn kautta.

Valmistautuminen OHTOn käyttöönottoon

Jotta hälyttäminen OHTOn kautta onnistuu, on siellä oltava mahdollisimman monen vapepalaisen tiedot, samoin kaikki hälytysryhmät kalusto- ja hälytettävyystietoineen.

On tärkeää, että jokainen hälytysryhmä on sopinut, miten sen jäsenet toimivat hälytykseen ilmoittautumisen jälkeen. Tähän on monenlaisia keinoja WhatsUp -ryhmistä puhelinrinkiin. Ryhmäläiset tai ryhmän hälyttäjä eivät näe suoraan OHTOsta keitä on ilmoittautunut, vaan tämä tieto on vain operaation johdon käytössä.

OHTOn käyttöönotto on hyvä syy ryhmän kokoontumiselle. Kirjaudutaan yhdessä, täydennetään tietoja, täydennetään ryhmän tietoja ja hälytyskorttia OHTOssa sekä sovitaan ryhmän toimintatavasta operaatioon lähdettäessä. Piirien OHTOon perehtyneitä käyttäjiä voi kysyä avuksi opastamaan.

Kehitystyö jatkuu

OHTOa tehtäessä on siihen toivottu monenlaisia toimintoja. Ensimmäisessä vaiheessa on keskitytty OHTOn toimintaan hälytyksissä ja raportoinnissa. Koulutustietojen näkyminen ja muokattavuus ovat seuraavan vaiheen asioita ja toteutuksessa vuoden 2017 aikana.

Teksti: Arsi Veikkolainen

Teksti on julkaistu Vapepa-infossa 2/2016. Koko lehden voi lukea Lehtiluukussa.