Nuuksion etsintä

Syksyn aikana on Espoon Nuuksiossa etsitty Nela Utkinaa. Haluamme Espoon paikallistoimikuntana kiittää kaikkia Uudenmaan alueelta toimintaan osallistuneita henkilöitä, jotka ovat auttaneet poliisin tutkinnassa pois sulkemalla alueita ja tekemällä hyvää etsintätyötä.

Etsinnän aikana Vapepa käytti 2 559 henkilötyötuntia ja etsintöihin osallistui yhteensä 327 henkilöä. Nämä ihmiset ovat koulutettuja vapaaehtoisia, jotka toimivat pyyteettömästi viranomaisen pyynnöstä ja viranomaisia auttaen. Vapepa-toiminta on aina viranomaisen johdettua toimintaa.

Kyseisessä etsinnässä olemme tehneet hyvää yhteistyötä jäsenjärjestöjemme kesken sekä saaneet uusia toimijoita mukaan toimintaan. Tästä erittäin iso kiitos jäsenjärjestöille. Haluamme muistuttaa kaikkia etsintään osallistujia hakeutumaan etsintäkurssille, maastoryhmäjohtajakurssille sekä muille Vapepan järjestämille kursseille. Keväällä 2016 järjestetään Keski-Uudenmaan alueella peruskoulutusviikonloppu, johon kuuluu mm. etsintäkurssi ja viestikurssi. Espoossa järjestettävä etsintäkurssi ja Räyskälässä järjestettävä maastoryhmänjohtaja – kurssi. Lisäksi syksyllä 2016 järjestetään Espoossa peruskoulutusviikonloppu, joka sisältää useita eri kursseja. Näiden lisäksi voidaan pyrkiä järjestämään tarpeiden mukaan myös muita kursseja. Ota rohkeasti yhteyttä omaan jäsenjärjestöösi ja kysy mahdollisuuksia tulla mukaan toimintaan.

Kuvassa on Uudenmaan viestitoiminnan kalustoa. Kiitos Erkki Huovinen kuvasta.