Monipuolinen Ilmi-harjoitus Tampereella

Tampereen UKK-instituutilla järjestettiin 26.-27. elokuuta mittava evakuointi- ja etsintäharjoitus sekä hiottiin perustaitoja koulutusrasteilla ja kuultiin Lentopelastusseuran, Meripelastusseuran, poliisin ja ensihuollon luennot. Harjoituskokonaisuudella simuloitiin pitkäkestoista auttamistilannetta, jossa tapahtumat ovat osin limittäin.

 

Tapahtumaan osallistui 160 vapaaehtoista 19 eri jäsenjärjestöstä. Lisäksi poliisi osallistui etsintäharjoitukseen sekä kaupungin sosiaalipäivystys ja kirkon henkinen huolto evakuointiharjoitukseen.

Iltapäivä alkoi rastiharjoituksilla ja yleisötapahtumalla. Rasteilla harjoiteltiin maastoensiapua, ensihuoltoa, partioetsintää ja vesistöetsintää. Myös OHTO-hälytysjärjestelmästä oli oma pisteensä.

Evakuointiharjoitus haastoi osallistujan

Evakuointiharjoituksen teemana oli kerrostalopalon vuoksi evakuoitujen ihmisten ensihuolto yhdessä kaupungin sosiaalitoimen ja kirkon henkisen huollon kanssa.

Evakuointiharjoitukseen oli laadittu haastava skenaario. Kerrostalopalon vuoksi evakuoitiin 27 asukasta, joilla monella oli erityistarpeita. Erityishuomiota tarvitsi esimerkiksi pahoin järkyttynyt nainen, jonka mies oli aikanaan kuollut tulipalossa.

Kuten tositilanteessakin, tilannetta johtaa viranomainen eli Tampereen kaupungin sosiaalipäivystyksen edustajat. Perustettavassa evakuointikeskuksessa kirkon henkinen huolto ja Vapepan vapaaehtoiset kirjaavat ylös evakuoitujen henkilöiden tiedot, selvittävät heidän välittömät erityistarpeensa ja tarjoavat henkistä tukea.

Lisähaastetta ensihuoltotehtävälle antoi, että vapaaehtoiset olivat useasta eri hälytysryhmästä, jolloin yhteistyö ei ollut vielä hioutunut timanttiseksi.

Harjoitus vastasi hyvin tositilannetta. Tilanteet ovat usein varsin monimuotoisia, joskus jopa sekavan tuntuisia. Vapaaehtoiset selvisivät haastavista keskusteluista hyvin. Kehitettävääkin toki löytyi, joten siltäkin osin harjoitus vastasi tarkoitustaan.

Henkisen huollon lisäksi myös vatsa tarvitsee täytettä. Tässä tapahtumassa ei evakuoitujen sen paremmin kuin muidenkaan harjoitukseen osallistuneiden tarvinnut kulkea kurnivin vatsoin.

Etsintää ilmassa, vesillä ja maastossa

Etsintäharjoitus käynnistyi OHTOn kautta annetulla hälytyksellä. Rantaan jäänyt henkilö kaipaili kavereitaan, jotka olivat lähteneet soutuveneellä ja kajakilla seikkailemaan Näsijärvelle. Hätäkeskukseen tullut puhelu oli sen verran epämääräinen, että ei ollut tiedossa, ketä ja kuinka montaa etsitään.

Lentokone ja meripelastuksen veneet laitettiin liikkeelle etsimään. Heidän tekemiensä havaintojen ja löytämiensä maalihenkilöiden perusteella etsintä laajeni myös maastoon. Harjoitus alkoi viiden aikoihin ja viimeinen etsittävä löytyi klo 23 aikoihin.

Pimeässä metsässä kulkeminen on oma taiteenlajinsa

Ilta alkoi pimetä kello yhdeksän jälkeen, ja pari maalihenkilöä oli vielä maastossa. Tiedot katoamiseen johtaneista tapahtumista alkoivat täydentyä, kun ensimmäiset etsittävät oli löydetty ja heiltä oli saatu tärkeitä tietoja etsintäalueen tarkentamiseen.

Kymmenen jälkeen metsään lähti Eeva Kaatajan ja Bono-koiran vetämä partio tarkistamaan toiselta partiolta saatua vinkkiä. Metsässä oli jo kuljettu jonkin verran, joten jalkapartioiden jättämät jäljet hämmensivät. Vahva ilmavainu kuitenkin johdatti Bonon viimeisenkin kadonneen luokse noin kuusi tuntia harjoituksen alun jälkeen.

Ensimmäinen Vapepa-harjoitus oli hieno kokemus

Etsintäharjoitukseen osallistui maalimiehenä Aamulehden toimittajan (linkki Aamulehden juttuun) lisäksi mm. Pidä Saaristo Siistinä ry:n Pirkanmaan aluevastaava Yrjö Silvennoinen, joka oli ensimmäistä kertaa Vapepa-tapahtumassa mukana.

– Tämä oli opettavainen reissu ja antoi paljon ajateltavaa. En ole ollut aiemmin mukana, mutta olen omatoimisesti auttanut ihmisiä mm. karilleajoissa, polttoaineen loputtua tai hinauksessa. Olen vuosia seilannut näillä vesillä ja tunnen reitin varrella asuvat ihmiset. Jos reitillä asuvilla vanhoilla ihmisillä on jokin avun tarve, he nostavat valkoisen lipun, jotta tiedän pysähtyä käymään, Silvennoinen kertoo.

Silvennoinen hoitaa veneellään erilaisia huolto- ja kuljetustoimia Näsijärvellä ja Pyhäjärvellä. Pirkanmaalla Pidä Saaristo Siistinä ry ylläpitää yhdistyksen jäsenille tarkoitettuja, veneilyreittien varrella olevia, käymäläjätteiden tyhjennysasemia ja kuivakäymälöitä.

– Kun saa olla paatissa, lääkkeet saa vähennettyä puoleen. Särkylääkkeitäkään en tarvitse.

Purkukeskustelun tärkeys

Vapepalaisten hälytystehtävät monimuotoistuvat, jolloin tehtävältä irrottautuminen voi olla vaikeaa. Olennainen asia on defusing, ryhmäkeskustelu, jossa jäsenet keskenään purkavat kokemuksiaan. Tärkeätä on myös saada täydennettyä tarina, mitä tilanteessa oikeasti tapahtui.

Myös debriefing, ammattilaisen vetämä purkukeskustelu, auttaa käsittelemään tapahtuman herättämiä tuntemuksia.

– Tehtävä täytyy selvästi päättää, esimerkiksi keskeneräinen tehtävä siirtää eteenpäin. Kokemus ja harjoittelu auttavat irrottautumaan, muistutti Punaisen Ristin Hämeen piirin ensiapu- ja terveystoiminnan päällikkö Pirjo Mattila.

Kuvat: Pasi Aittokumpu, Miisa Kaartinen, Elina Hyypöläinen